Konferencja naukowa: "Strategie skandalu"

Organizator: Koło Literatury Przełomu UJ
Data: 21-23 listopada 2015
Miejsce: Wydział Polonistyki UJ, ul. Gołębia 16, Kraków

 

Wspólnie z badaczami różnych dyscyplin wiedzy chcielibyśmy zastanowić się w jaki sposób można definiować pojęcie skandalu i jakie ma ono znaczenie w kulturze zarówno jako kategoria teoretyczna, służąca do porządkowania różnych kulturowych zjawisk, jak i kategoria praktycznej oceny zdarzeń, z którymi mamy do czynienia w codziennym życiu (np. w mediach). Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i zaprojektowana została jako laboratorium skandalu, czyli próba szczegółowej analizy strategii, za pomocą których dane zjawisko zostaje przedstawione właśnie jako skandal.

W jaki sposób skandal wpływa na przestrzeń społeczną? Jakie strategie skandalu i w jakim celu wykorzystywane są we współczesnej sztuce? Jakie kryteria decydują o tym, że dane zdarzenie określamy mianem skandalu? Kto te kryteria ustanawia? Jak można scharakteryzować współczesnego(ą) skandalistę(kę)? Jakie rodzaje antropotechnik zostają użyte, żeby wywołać skandal? A może jest to jednak działanie zupełnie pozbawione celu i powstaje spontanicznie, w interakcji? Na te i inne pytania wspólnie poszukamy odpowiedzi podczas konferencji.

Zachęcamy do przedstawiania własnych pomysłów, których wspólnym mianownikiem będzie kategoria skandalu.

Proponowane zagadnienia badawcze:

 • skandal jako performance – strategie reżyserowania skandalu,
 • performatywność skandalu,
 • skandal a kultura niezależna – potencjał krytyczny i transgresyjny skandalu,
 • rola afektów w społecznym odbiorze działań uznanych za „skandaliczne",
 • „skandale słowne" – rola obelg i przezwisk w życiu społecznym,
 • sylwetki i sposoby działania współczesnych skandalistów(ek),
 • rola mediów (także mediów społecznościowych) w recepcji skandalu,
 • skandal a sankcje prawne, społeczne i moralne,
 • skandal jako strategia promocyjna (rynek książki, sztuka, film, PR),
 • skandal jako strategia autoprezentacji/autoobnażania,
 • od skandalu do obsceniczności – granice dobrego smaku,
 • ujęcie filozoficzne skandalu – skandal jako przeszkoda w rozumieniu (gr. Σκάνδαλον – przeszkoda, pułapka),
 • skandal w kontekście pojęcia normalności, anormalności i perwersji,
 • rola skandalu w rewizji tabu kulturowego,
 • skandal i plotka – językowe „(re)transmisje" zdarzenia,
 • pojęcie przyzwoitości i tego, co nieprzyzwoite (skandaliczne) – ujęcie synchroniczne i diachroniczne.

Czas wystąpienia nie powinien przekroczyć 20 minut.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 października. Natomiast o przyjęciu abstraktów poinformujemy 30 października.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów spośród przesłanych propozycji.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł.

Zapraszamy!

Data opublikowania: 18.09.2015
Osoba publikująca: Piotr Waczyński