Konferencja naukowa: "Współczesna Japonia (1945-2016)"

Termin: 7-8 maja
Miejsce: Kampus UJ, ul. Gronostajowa, Kraków

Sekcja Japońska Dalekowschodniego Koła Naukowego oraz Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ zapraszają serdecznie na piątą, konferencję poświęconą Japonii. Nadając wydarzeniu tytuł Współczesna Japonia (1945-2016), pragnęliśmy poszerzyć dyskusję o tematy nieobecne w poprzednich edycjach. Dążymy do ukazania uczestnikom Kraju Kwitnącej Wiśni w niestereotypowy, nie zamykający się w popkulturze, sposób. Konferencja zostanie tematycznie podzielona na dwa dni.

Pierwszego dnia skupimy się na zagadnieniach dotyczących sztuki, literatury i filmu. W okresie powojennym dziedziny te przeszły liczne przemiany związane zarówno ze zmianami politycznymi, jak i społecznymi. Intensywny kontakt z kulturą zachodnią skutkował nie tylko zmianą tematyki, ale i powstaniem nowych form. Pisarze często podejmowali tematy związane z traumą powojenną, oraz chętnie komentowali kształt ojczyzny w nowych realiach. Sztuka otworzyła się na nowe trendy, dając początek bardziej indywidualistycznym formom przedstawień. Architekci zaczęli dążyć do nowoczesności, redefiniując sferę przestrzeni miejskiej. Zmiany widoczne były także w sferze medialnej i kinematografii. Filmy coraz częściej dotykały problemów społecznych, komentując niestabilną rzeczywistość powojenną. Pamięć o tragicznych wydarzeniach wpłynęła silnie na kształtowanie kolejnych pokoleń twórców. Dopiero w nowym milenium zaczęli odchodzić od tej tematyki. Media skoncentrowały się na funkcji rozrywkowej, przez co zyskały wielu nowych odbiorców. Omówienie tych zmian pozwoli pełniej zrozumieć kulturę artystyczną współczesnej Japonii. Poniżej prezentujemy listę przykładowych zagadnień, które mogą zainspirować Państwa do pochylenia się nad konkretnymi problemami badawczymi.

· Transformacja językowa w XX wieku

· Malarze i reżyserzy w XX wieku

· Literatura i pisarze XX wieku

· Motywy chrześcijańskie w literaturze i sztuce

· Problem niezależności mediów

· Problemy społeczne i egzystencjalne w literaturze i filmie XX wieku

· Przedstawienie wojny w filmie i animacji

· „Nowa fala" w kinematografii

· Wpływ kultury zachodniej na literaturę, sztukę i film

· Zmiany w architekturze Japonii w XX wieku

· Przestrzeń miejska w metropoliach japońskich

· Architektura, połączenie tradycji i nowoczesności

· Wizerunek Japonii w powojennych mediach i literaturze

· Współczesna japońska rzeźba, grafika i malarstwo – twórcy, style, debaty

· Ruchy, ugrupowania i stowarzyszenia artystyczne w Japonii od II wojny światowej

· Nowe formy sztuki japońskiej (instalacja, happening, performance, nowe media)

· Rola rzemiosła artystycznego we współczesnej Japonii

· Nowe technologie oraz robotyzacja społeczeństwa

Drugi dzień konferencji zostanie poświęcony zagadnieniom społecznym. Okres powojenny wpłynął zarówno na politykę wewnętrzną, jak i zagraniczną. Ukrywanie części działań wojennych i otwarte zaprzeczanie innym położyło się cieniem na relacjach międzynarodowych. Okres okupacji amerykańskiej silnie wpłynął na rozwój gospodarczy kraju. Już wtedy możemy mówić o początkach kształtowania się japońskiej „bańki mydlanej". Zachwianie podstawowych wartości spowodowane dynamicznymi zmianami dało podstawę dla powstania i rozwoju nowych ruchów religijnych. Pomagały one także radzić sobie z coraz częściej występującymi chorobami cywilizacyjnymi, które do dziś wpływają na kształt społeczeństwa. Poprzez poruszenie tych tematów, mamy nadzieję wywołać dyskusję o tożsamości współczesnego Japończyka. Jak poprzednio, prezentujemy listę zagadnień, które mogą stać się inspiracją przy wyborze tematów.

· Problemy mniejszości i kwestia migracji

· Powojenna religijność Japończyków - religie, ideologie, działalność publiczna

· Kontrowersje wokół artykułu 9. konstytucji Japonii

· Nacjonalizm a poczucie dumy narodowej

· Gospodarka japońska - między sukcesem a kryzysem

· Doświadczenie Fukushimy i jego następstwa

· Kontrowersje wokół „pocieszycielek" na arenie międzynarodowej

· Ruchy komunistyczne i ich represje

· Choroby cywilizacyjne

· Międzynarodowy Trybunał Wojskowy Dla Dalekiego Wschodu

· Zbrodnie wojenne w dyskursie naukowym i medialnym

· Okupacja amerykańska w Japonii i jej następstwa

· Polityka zagraniczna po odzyskaniu niepodległości

· Scena polityczna - liderzy, partie, skandale

· Zmiany w postrzeganiu symboli narodowych a budowanie tożsamości narodowej

Do nadsyłania abstraktów zachęcamy studentów i doktorantów, jesteśmy otwarci na  prelekcje w języku angielskim. Na konferencji wystąpią również goście specjalni, m.in. wykładowcy z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ oraz innych uczelni.

Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 50 złotych. Organizatorzy pokrywają koszty obiadu dla uczestników oraz zapewniają materiały konferencyjne. Sekcja nie pokrywa kosztów podróży i pobytu. W razie trudności oferujemy pomoc w znalezieniu noclegu. Wystąpienie nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Na życzenie prelegentów organizatorzy zapewniają niezbędny sprzęt multimedialny (laptop, rzutnik, nagłośnienie). Planowana jest publikacja pokonferencyjna w punktowanym magazynie antropologiczno-społeczno-kulturowym "MASKA".

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 kwietnia 2016 r. na adres: konferencjamodernjapan@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania pod adresem: https://www.facebook.com/events/1510449652597243

Data opublikowania: 17.03.2016
Osoba publikująca: Piotr Waczyński