Ogólnopolska konferencja naukowa "Literatura – kultura – lektura. Dzisiejsze spojrzenie na teorie i praktyki badań literackich i kulturowych"

Środowisko humanistów, szczególnie literaturoznawców, w obliczu kolejnych zwrotów badań literackich i kulturowych oraz zmian paradygmatu w humanistyce końca XX i początku XXI wieku staje bezustannie przed koniecznością dyskusji. Wielu badaczy zwraca uwagę to, że istnieje niebezpieczeństwo zagubienia adekwatnego języka opisu – literaturoznawstwo, porzucając ideę mocnego profesjonalizmu i silnie zaznaczonych granic dyscypliny badawczej, ulega przemianom i coraz śmielej korzysta z dokonań innych dziedzin nauki. Z drugiej jednak strony łączenie badań literackich z kulturowymi, podejście interdyscyplinarne i traktowanie literatury jako jednego ze sposobów reprezentacji ludzkiego doświadczenia wydaje się drogą dającą liczne możliwości badawcze. Te spory i związane z nimi pytania prowokują do podjęcia refleksji. W związku z tym mamy przyjemność w imieniu Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprosić wszystkich zainteresowanych studentów, doktorantów i pracowników naukowych do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

 

Literatura – kultura – lektura

Dzisiejsze spojrzenie na teorie i praktyki badań literackich i kulturowych

28 – 29 XI 2014 r.

 

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat tego, jakie jest miejsce dawnych i nowych teorii w praktyce czytania i interpretowania literatury i nowych tekstów kultury. Zaproszenie kierujemy do reprezentantów różnych dziedzin nauk humanistycznych, a w szczególności do literaturoznawców, kulturoznawców, filmoznawców, filozofów i przedstawicieli dziedzin pokrewnych.

Proponowane nurty refleksji:

 • teoria a/i interpretacja dziś (relacje między nimi, dopełnianie/wykluczanie się, status interpretacji/lektury w obliczu „śmierci teorii", intentio lectoris/operis/auctoris we współczesnej praktyce interpretacji);
 • literatura wśród i wobec innych tekstów kultury (miejsce i status literatury [a być może „literatury"] we współczesnej (pop)kulturze, adekwatny (meta)język opisu), granice i miejsca wspólne);
 • teoria po zwrotach w badaniach literackich i kulturowych (zmierzch, opór, potrzeba zmiany, przełom – zwrot – zmiana: dynamiczny pluralizm metodologiczny);
 • (słaby) profesjonalizm (od teoretyka do czytelnika/odbiorcy – i z powrotem);
 • dawne teorie wobec nowych tekstów kultury (przydatne narzędzie czy zbytnie obciążenie? [ujęcia teoretyczne i case studies]); wygoda, użyteczność lub nadużycie);
 • metody porównawcze w badaniach literackich i kulturowych (wykraczanie poza metody jakościowe i ilościowe – ku defakultyzacji), (post)barthes'owska semiologia kultury);
 • cross-cultural studies a literatura (antropologia i dyscypliny siostrzane)
 • intermedialność i interdyscyplinarność – szansa lub utopia (możliwości, granice i zagrożenia – nowe media);
 • sprzeciw wobec nowoczesnego paradygmatu badawczego (czystość metody vs egzystencjalna „wściekłość materii" – hybrydy; (po)nowoczesne i (post)strukturalne badania literackie i kulturowe);
 • teorie literatury w świetle postkolonializmu (zachodnie teorie wobec tekstów kultury spoza świata zachodniego);
 • teoria wobec historii i krytyki (sojusz lub rywalizacja dyscyplin współczesnej akademii)

Należy pamiętać, że są to jedynie propozycje zagadnień do namysłu. Organizatorzy otwarci są na inwencję badawczą uczestników – z zainteresowaniem przyjęte zostaną zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i powiązane z tematyką konferencji próby analiz i interpretacji konkretnych tekstów.

Formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie www.literatura-kultura-lektura.pl. Wypełnione formularze należy przesyłać na adres literatura.kultura.lektura@gmail.com w terminie do 2 listopada 2014 r.

Uczestnicy czynni zobligowani będą do uiszczenia opłaty konferencyjnej w wysokości 30 zł, która przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z obsługą konferencji i przygotowaniem materiałów konferencyjnych. Planujemy również wydanie publikacji pokonferencyjnej o charakterze recenzowanej monografii naukowej do końca bieżącego roku akademickiego.

Data opublikowania: 30.10.2014
Osoba publikująca: Piotr Waczyński