Ogólnopolska konferencja naukowa "Rozkosz w kulturze, kultura w rozkoszy"

Termin konferencji: 20-21 marca 2015 r.

Miejsce: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków

Opis

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz absolwentów studiów wyższych do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Rozkosz w kulturze - kultura w rozkoszy". Celem konferencji jest badanie rozkoszy zarówno jako biologiczno-zmysłowo-cielesnego fenomenu, jak i kategorii warunkowanej kulturowo. Interesuje nas nie tylko to, gdzie i w jaki sposób rozkosz jest obecna w kulturze, ale również to, jak kultura i jej nośniki, wpływają na przedstawianie i rozumienie samej rozkoszy. Na ile kultura ułatwia ekspresję rozkoszy, na ile ją ogranicza, a na ile negocjuje to, co popędowe. Wierzymy, że takie ujęcie rozkoszy pozwoli uchwycić jej złożoną naturę oraz spojrzeć na nią jako przestrzeń, w której artykułują się zarówno popędowe, jak kulturowe interesy jednostek.

 Do dyskusji zapraszamy zarówno literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, religioznawców, socjologów, psychologów, jak również przedstawicieli innych nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych zainteresowanych problematyką rozkoszy.

Poniżej zamieszczamy przykładowe propozycje tematów:

 • Rozkosz jako fenomen biologiczny i kulturowy,
 • Literackie sposoby portretowania rozkoszy,
 • Rozkosz w sztuce,
 • Rozkosz w kontekście ciała, zmysłów i afektów,
 • Rola literatury, mediów i sztuki jako narzędzi wyzwalania rozkoszy,
 • Rozkosz w cyberrzeczywistości,
 • Rozkosz w obliczu namiętności, przyjemności, ekstazy, pobudzenia,
 • Rozkosz a seksualność – ekstremalność (w) rozkoszy,
 • Subwersywność rozkoszy – rozkosz jako narzędzie zmiany społecznej, rozkosz a ideologia,
 • Filozoficzne zmagania z rozkoszą,
 • Relacja rozkoszy i rozumu,
 • Rozkosz jako doświadczenie religijne,
 • Rozkosz w kinie,
 • Doświadczenie rozkoszy w kulturze (nie)heteronormatywnej,
 • Rozkosz widza vs. rozkosz czytelnika (przyjemność tekstu),
 • Rozkosz a zwrot afektywny,
 • Prawo do rozkoszy/prawa rozkoszy (rozkosz w perspektywie norm, tabu, obyczajowości; rozkosz w kontekście winy i wstydu),
 • Rozkosz i reprezentacja – granice w przedstawianiu rozkoszy,
 • Rozkosz jako samopoznanie,
 • Psychoanalityczne ujęcie rozkoszy,
 • Różnorodność kultur - różnorodność rozkoszy.

Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony http://rozkoszwkulturze.jimdo.com/, wypełnioną kartę należy przesłać do 15 stycznia 2015 r. na adres: rozkoszwkulturze@gmail.com 

Na ten adres prosimy również kierować wszelkie pytania bądź wątpliwości związane z konferencją.

Zapraszamy także na facebookową stroną konferencji:

https://www.facebook.com/rozkoszwkulturzekulturawrozkoszy?fref=ts 

 

Opłaty:

Uczestnictwo czynne:

 • Doktoranci: 200 zł
 • Studenci oraz absolwenci studiów wyższych: 250 zł
 • Pracownicy naukowi: 400 zł

Uczestnictwo bierne jest bezpłatne i nie wymaga uprzedniego zgłoszenia.

Opłaty przeznaczone są na pokrycie kosztów materiałów konferencyjnych, wyżywienia oraz publikacji pokonferencyjnej. Opłata nie podlega zwrotowi.

Terminy wnoszenia opłat oraz numer konta bankowego zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Data opublikowania: 20.11.2014
Osoba publikująca: Piotr Waczyński