Nabór tekstów do numeru XXV: "Wojna - Przemoc"

Redakcja magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego "Maska" ma przyjemność ogłosić nabór artykułów do dwudziestego piątego numeru, którego tematem przewodnim jest wojna oraz przemoc.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych zagadnień: mamy nadzieję, iż okaże się pomocna w wyborze tematu, pragniemy jednak podkreślić, iż nie jest ona wyczerpująca - jak zawsze zachęcamy do nadsyłania także własnych propozycji:

- wojna jako zjawisko polityczne/społeczne/kulturowe;
- motyw wojny w literaturze;
- obrazy wojny w literaturze faktu a w beletrystyce;
- motyw wojny w sztuce;
- motyw wojny w filmie;
- przemoc kulturowa;
- przemoc symboliczna;
- przemoc psychiczna a fizyczna;
- wpływ wojny/przemocy na indywidualne doświadczenia człowieka;
- psychologia sprawcy i ofiary (literatura/film);
- dyskryminacja a przemoc;
- przemoc wobec mniejszości narodowych, etnicznych, seksualnych;
- przemoc domowa;
- przemoc wobec kobiet;
- przemoc wobec zwierząt;
- kultura a sztuka wojenna;
- konflikty zbrojne w ujęciu porównawczym;
- propaganda wojenna;
- etyka wojny;
- filozofia wojny;
- filozofia sztuk walki;
- wojna a religia;
- wojna a ekonomia;
- wojny/konflikty ideologiczne;
- wojny etniczne;
- międzynarodowe konflikty zbrojne;
- konflikty i niezakończone kwestie sporne (np. o terytoria, o interpretację historii, o zadośćuczynienie lub jego brak po wojnie);
- zbrodnie wojenne w świetle prawa międzynarodowego;
- współczesne spory publiczne i wojny medialne;
- wojna a mechanizmy społeczne (np. zemsty rodowe);
- wojna a obrona wartości kulturowych;
- sposoby ochrony dziedzictwa kulturowego podczas wojny i konfliktów zbrojnych;
- spuścizna kulturowa agresorów po ustaniu działań wojennych;
- modele odbudowy zniszczeń powojennych;
- biotechnologie a wojna, psychofarmakologia a wojna;
- fantastyka naukowa a jej realizacja w nowoczesnych technologiach wojennych;

Termin nadsyłania artykułów upływa 15 stycznia 2015 r. Numer ukaże się drukiem do 30 marca 2015 r.

 
Artykuły z recenzją pracownika naukowego o stopniu przynajmniej doktora nadsyłać należy na adres redakcja.maska@gmail.com. Szczegółowe informacje i wymogi edytorskie znaleźć można na stronie internetowej "Maski": www.maska.psc.uj.edu.pl.
 

Przypominamy, że "Maska" znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW i za każdy opublikowany artykuł można otrzymać 3 punkty do dorobku naukowego. Zachęcamy zwłaszcza do nadsyłania tekstów w języku angielskim.


Tematy kolejnych numerów:

- "Roślina" – termin nadsyłania artykułów: do 15 lipca 2015 roku

 

Data opublikowania: 02.12.2014
Osoba publikująca: Katarzyna Kleczkowska