Konferencja studencko-doktorancka "Skąd ciało wiedziało? Ucieleśnienie w naukach kognitywnych i społecznych"

Zapraszamy adeptów psychologii, antropologii kulturowej, kognitywistyki, filozofii, etnologii, socjologii, kulturoznawstwa, religioznawstwa i innych nauk, do udziału w konferencji studencko-doktoranckiej poświęconej poznaniu ucieleśnionemu.

Teza o wpływie ciała na procesy poznawcze zyskała w naukach kognitywnych status potwierdzonej empirycznie. W naukach społecznych ucieleśnienie (embodiment) jest nowym paradygmatem, pozwalającym na przekroczenie ograniczeń dualizmów takich jak: ciało-umysł, podmiot-przedmiot, natura-kultura. Obydwie dziedziny czerpią inspiracje ze wspólnych źródeł, z których najważniejszym zdaje się filozofia ciała Maurice'a Merleau-Ponty'ego. Niemniej jednak, ich przedstawiciele używają pojęcia „ucieleśnienia" w bardzo różnych (i coraz to nowszych) kontekstach. Z jednej strony, owocuje to wieloma nowymi perspektywami badawczymi, z drugiej, może prowadzić do nieporozumień między przedstawicielami poszczególnych dyscyplin. W takiej sytuacji konieczne jest nawiązanie dyskusji pomiędzy młodymi badaczami poznania ucieleśnionego na polu różnych dziedzin nauki. Konferencja "Skąd ciało wiedziało?" jest okazją do wzajemnej wymiany wiedzy, doświadczeń i podejść.

Przyjrzymy się różnym kierunkom rozważań o ciele jako poznającym podmiocie, ich filozoficznym inspiracjom i przełożeniu na grunt poszczególnych nauk, a także perspektywom rozwoju badań nad poznaniem ucieleśnionym oraz możliwościom interdyscyplinarnej współpracy. Konferencja będzie też dla uczestników okazją do zaprezentowania własnych badań w nurcie embodied cognition.

Na abstrakty (do 500 słów) oczekujemy do 20 lutego. Prosimy o przesyłanie ich na adres skadcialowiedzialo@gmail.com.

Udział w konferencji (zarówno czynny jak i bierny) jest bezpłatny.

Data: 15-16 maja 2015
Miejsce: Pracownia Duży Pokój
Organizator: Koło Naukowe „Etno".

Data opublikowania: 15.01.2015
Osoba publikująca: Piotr Waczyński