Nabór tekstów do numeru XXVII - "ROŚLINA"

Redakcja magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego "Maska" ma przyjemność ogłosić nabór artykułów do dwudziestego siódmego numeru, którego tematem przewodnim jest roślina.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych zagadnień. Mamy nadzieję, iż okaże się pomocna w wyborze tematu, pragniemy jednak podkreślić, że nie jest ona wyczerpująca - jak zawsze zachęcamy do nadsyłania także własnych propozycji:
 

- motyw rośliny w literaturze

- motyw rośliny w sztuce

- motyw rośliny w filmie

- rośliny w mitach

- rośliny w obrzędach religijnych

- rośliny w magii

- rośliny w medycynie ludowej

- roślina jako symbol

- historia i archeologia roślin

- historia upraw i plantacji

- rośliny a społeczeństwo (np. spór o legalizację narkotyków)

 

Termin nadsyłania artykułów upływa 15 lipca 2015 r. Numer ukaże się drukiem do 30 września 2015 r.

 
Artykuł powinien mieścić się w przedziale 20-30 tys. znaków ze spacjami, przypisami i bibliografią. Do tekstu prosimy dołączyć tytuł i streszczenie w języku angielskim, a także opinię dotyczącą tekstu, napisaną przez specjalizującego się w danym temacie pracownika naukowego o stopniu przynajmniej doktora. Artykuły prosimy nadsyłać na adres redakcja.maska@gmail.com. Szczegółowe informacje i wymogi edytorskie można odnaleźć na stronie internetowej "Maski": http://www.maska.psc.uj.edu.pl/wyslij-tekst/wymogi-edytorskie
 

Przypominamy, że "Maska" znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW (lista B) i za każdy opublikowany artykuł można otrzymać 3 punkty do dorobku naukowego. Zachęcamy zwłaszcza do nadsyłania tekstów w języku angielskim.


Tematy kolejnych numerów:

- "Communication - Interaction - Influence" (numer w całości w języku angielskim) – termin nadsyłania artykułów: do 30 września 2015 roku

- "Kosmos - Ciała niebieskie - Astronomia" - termin nadsyłania artykułów: do 31 grudnia 2015 roku

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 16.06.2015
Osoba publikująca: Piotr Waczyński