Konferencja naukowa "Hejterstwo - nowy wymiar kultury?"

Organizator: Koło Naukowe Antropologów Literatury Uniwersytetu Łodzkiego.
Data: 27-28 listopada 2015
Miejsce: Łódź, ul. Pomorska 171/173


 

Proponujemy, by poddać refleksji naukowej wszystko to, co kryje się za „hejterstwem", a więc zdefiniować słowo, znaleźć źródła zjawiska i jego powinowactwa z rozmaicie rozumianym krytycyzmem, przyjrzeć się specyfice i estetyce „hejtu" m.in. w literaturze, języku i sztukach audiowizualnych, oraz wreszcie – podjąć próbę diagnozy.
Czy hejterstwo jest wytworem kultury internetu, czy istniało o wiele wcześniej? Czy na dobre zakorzeniło się w kulturze, czy to jedynie przemijająca moda? Zachęcamy do podjęcia rozważań na ten temat reprezentantów różnych dyscyplin naukowych: kulturoznawców, językoznawców, literaturoznawców, antropologów, medioznawców, psychologów, historyków, filozofów, socjologów… Mamy nadzieję na szerokie spektrum refleksji i inwencję badawczą uczestników.
Planujemy wydanie recenzowanej monografii.

Należy pamiętać, że poniższe zagadnienia są jedynie propozycjami do namysłu. Z zainteresowaniem organizatorów spotkają się zarówno rozważania teoretyczne, jak i analizy i interpretacje konkretnych tekstów kultury.


GENOLOGIA/METODOLOGIA
źródła i początki hejterstwa
hejterstwo a nienawiść
hejterstwo a krytycyzm
hejterstwo a krytykanctwo
hejter a troll internetowy
internet jako źródło i przestrzeń hejterstwa
hejter a trickster
hejter a hipster
hejter i Inny

JĘZYK/ESTETYKA
hejterskie instrumentarium językowe
estetyka hejtu
hejterstwo a mowa nienawiści
hejterstwo w literaturze
hejterstwo w sztukach audiowizualnych
hejterstwo w sztukach plastycznych
językowe i obrazowe reprezentacje hejterstwa (grammar nazi, hejter definiowany przez mem itp.)

DIAGNOZY/PROGNOZY
hejterstwo jako moda albo znak czasów
hejt jako przyszłość kultury?
hejt jako koniec, upadek kultury
hejterstwo jako wyraz wolności
hejterstwo w różnych kulturach
hejterstwo w ujęciu filozoficznym
hejterstwo w ujęciu psychologicznym

Kierownik naukowy konferencji:
dr Natalia Lemann

Opiekun naukowy konferencji:
dr Michał Wróblewski

Sekretarz konferencji:
mgr Anna Zatora (email: anna.zatora@gmail.com)

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł – organizatorzy pokrywają koszt wydania monografii, zapewniają materiały konferencyjne oraz przerwy kawowe. Nie zapewniamy uczestnikom konferencji wyżywienia ani noclegu, ale służymy pomocą w razie wszelkich problemów i pytań organizacyjnych.
Zgłoszenia (tytuł wystąpienia, abstrakt o objętości 1000-1500 znaków ze spacjami i afiliację) należy przesyłać do 24 października 2015 na adres e-mailowy: anthropologos@gmail.com
Informacja o przyjęciu/odrzuceniu abstraktu pojawi się do 31 października 2015 roku. W razie przyjęcia referatu otrzymają Państwo e-mailem informacje na temat uiszczenia opłaty konferencyjnej i faktur. Do połowy listopada powinien być znany dokładny program konferencji.

Aktualnych informacji należy szukać na stronie antropologia-literatury.blogspot.com oraz na portalu Facebook facebook.com/anthropologos Wszelkie pytanie można kierować na e-mail sekretarza konferencji (anna.zatora@gmail.com) lub anthropologos@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 21.08.2015
Osoba publikująca: Piotr Waczyński