Konferencja naukowa: "Dyskurs oswojony"

Data: 28-29 listopada 2015
Miejsce: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, ul. Grodzka 52, II p., Kraków

 

Jak nauka patrzy na kulturę i popkulturę? Jak kultura widzi naukę? Ogólne interakcje między nauką a kulturą to główny przedmiot zainteresowania niniejszej konferencji. Chcemy przyjrzeć się wizji nauki i naukowców prezentowanej w dziełach tworzonych przez osoby niezwiązane ze środowiskiem naukowym. W szczególności pragniemy zbadać portret naukowca i stereotypy związane z nauką w kulturze popularnej – w książkach, filmach, komiksach itp. Konferencja będzie próbą odpowiedzi na pytanie o źródło tej wizji oraz jej skutki.
Kluczowe dla konferencji będzie analiza właśnie interakcji między nauką a kulturą, samo zagadnienie definicji kultury popularnej/popkultury, jak i rozróżnień na kulturę masową, kulturę wysoką i niską, nie stanowią głównego przedmiotu zainteresowania. Na pewno jednak w toku dyskusji pojawią także i te kwestie.
Mamy również nadzieję, że dzięki analizie sposobów postrzegania nauki przez przedstawicieli kultury, otworzymy możliwość dialogu pomiędzy nauką i kulturą. Zapraszamy do przejrzenia się w tym popkulturowym zwierciadle… i do udziału w konferencji!

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim doktorantów: kulturoznawców, socjologów, medioznawców, filmoznawców, literaturoznawców, religioznawców, psychologów, filozofów, historyków, historyków sztuki oraz wszystkich zainteresowanych badaniem popkultury.
Konferencja będzie się odbywać w interdyscyplinarnym środowisku humanistycznym, ale oczywiście zapraszamy także przedstawicieli nauk ścisłych. Prosimy jednak o przygotowanie referatów zrozumiałych dla słuchaczy spoza nauk ścisłych.

Konferencji towarzyszyć będzie gra miejska „Poszukiwacze zaginionej nauki" (tu będzie link), skierowana do szerokiego grona odbiorców (nie tylko uczestników konferencji). Gra ma na celu promocję Krakowa jako miejsca o bogatej naukowej tradycji oraz naukowego spojrzenia na popkulturę, zwłaszcza wśród studentów i doktorantów.


Proponowane tematy:

- jak badać popkulturę, czyli rzut oka na metodologię
- badanie popkultury: różnice między „podejściem fana" a „podejściem analitycznym"
- modelowy odbiorca popkultury – fan czy naukowiec? czy można łączyć te dwie perspektywy?
- interakcje między nauką a popkulturą;
- wizerunek nauki i naukowca w popkulturze:analiza na przykładzie konkretnych dzieł, np. filmy („Piękny umysł", „Teoria wielkiego podrywu", „Teoria wszystkiego"), komiksy, memy
- źródła zainteresowania nauką w popkulturze
- szalony naukowiec czy zbawca świata: czy popkultura alienuje czy oswaja naukę?
- czego uczy nas popkultura? czy może być źródłem naukowych treści, a jeśli taka, jaka jest wartość tych treści?
- jak popkultura widzi naukę: zachęca, zniechęca, popularyzuje, rozpowszechnia mity, buduje lub degraduje status?
- czy przez popkulturę można popularyzować naukę?

Planujemy publikację najlepszych referatów w ramach magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego „Maska" (www.facebook.com/MASKAredakcja). Podstawą przyjęcia będzie jakość nadesłanego abstraktu oraz nowatorstwo prezentowanego zagadnienia. W przypadku pojawienia się kilku zbyt podobnych tematów, wybrany zostanie tylko jeden. Można nadesłać kilka propozycji, ale każdy referent będzie mógł przedstawić tylko jedną prezentację.
Opłata konferencyjna dla prelegentów będzie wynosiła 35 zł.


Termin nadsyłania abstraktów mija 15 października 2015 (długość: 1100-1600 znaków). Czas wystąpienia to 15-20 minut. W zgłoszeniu prosimy zawrzeć również najważniejsze informacje o referencie (kierunek studiów i uczelnia, ewentualne doświadczenie w podobnych wydarzeniach itp.). Prosimy, aby referaty były wygłaszane, nie czytane.
UWAGA: nie przyjmujemy abstraktów po upływie terminu zgłoszeń.

ADRES: dyskurs.oswojony@gmail.com

Konferencja ma charakter otwarty – zgłaszanie biernego uczestnictwa nie jest wymagane, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Data opublikowania: 09.09.2015
Osoba publikująca: Piotr Waczyński