E-mail: redakcja.maska@gmail.com

Editorial office:
ul. Grodzka 52, II p., sala 102
31-044 Kraków

Office of the publisher:
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
ul. Grodzka 52, II p., sala 120
31-044 Kraków
www.psc.uj.edu.pl

MASKA on Facebook: www.facebook.com/MASKAredakcja