Monografia naukowa: "Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych"

Zawartość numeru

 

 

Pobierz numer (pdf)

Rafał Kołsut
Wolnoć animku w swoim domku – przemiany wizerunków przestrzeni domowych w wybranych amerykańskich i europejskich serialach animowanych

Marta Błaszkowska
Kto jest panem we własnym domu? Lacanowska interpretacja Incepcji Christophera Nolana

Agnieszka Kiejziewicz
Kiedy dom zmienia się w pułapkę przynależności. Negatywne obrazy przestrzeni domowych w kinie japońskim

Amelia Wichowicz
Tam straszy! Nawiedzone domy w amerykańskim kinie grozy

Dominika Zielińska
Spotkania przy stole. Jadalnia jako filmowa metafora kontestacji

Paulina Nicko-Stępień
Domowa przestrzeń jako miejsce kultu przodków w starożytnej Mezopotamii

Małgorzata Jujka
Dom – przestrzeń tylko dla żywych? Zmarli jako stali mieszkańcy siedzib ludzkich na przykładzie osady w Çatal Höyük

Karolina Hruby
Jak doszło do powstania pałaców minojskich? Architektura mieszkalna Krety we wczesnej epoce brązu

Katarzyna Kleczkowska
Zwierzęta domowe w starożytnej Grecji i Rzymie

Magdalena Garnczarska
Symbolika domu Bożego w Uroczystej mowie na budowę kościołów Euzebiusza z Cezarei

Justyna Rzońca
Wozy-domy w kurhanach nomadów Wielkiego Stepu jako domy po śmierci

Magdalena Więckowska
Zagospodarowanie przestrzenne struktur mieszkalnych w dobie rozkwitu Imperium Azteckiego

Magdalena Lewandowska
Dom Irokezów jako zwierciadło zmian społecznych

Sara Arbter
Antaba drzwiowa – łącznik między światami, amulet, ornament

Joanna Puchalska
Brunatne domy. Miejsce kobiet w Trzeciej Rzeszy

Daria Będkowska
Kurnik w wannie i inne osobliwości – kulturowa przestrzeń nowohuckiego domu (1950-1960)

Dominika Oleś
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość śląskich osiedli robotniczych