Monografia naukowa: "Literatura na granicach"

Zawartość numeru

 

 

Pobierz numer

 

dr hab. Katarzyna Mroczkowska-Brand
Granica: zamknięcie – otwarcie – spotkanie

Marta Błaszkowska
„Poblask migotliwy na granicy percepcji". Polska literatura fantastyczna wobec granic Symbolicznego

Karolina Górniak
Granice w poezji Tymoteusza Karpowicza i Ezry Pounda

Katarzyna Kleczkowska
Shamanic elements in „His Dark Materials" by Philip Pullman

Katarzyna Kuchowicz
„Jakby czas zatrzymał się w miejscu" – „Podróż w krainę dzieciństwa" a „realizm poetycki" Hosta Bienka w kontekście badań nad pamięcią

Anna Kuchta, Joanna Malita
„Opowieść o Księciu Promienistym": fascynacja na granicy fikcji i rzeczywistości

Michał Kurcwald
Copypasta – na granicach literatury, grup społecznych i dyscyplin badawczych

Maciej M. Kuster
„Władca Pierścieni" a interpretacja w świetle czasownikowego rozumienia kultury

Agata Lubowicka
Literatura grenlandzka jako literatura przekraczania granic narodowych i tożsamościowych

Maria Pawełczak
Granice zmysłów – granice sztuki? Wokół poezji w języku migowym. Studium problemowe

Maria Tadel
Polak przebywający za granicą. Uwagi o przekraczaniu granic kultury w poezji Stanisława Barańczaka

 

„Granica może mieć różne znaczenia i budzić różne skojarzenia zależnie od kontekstu, w którym się pojawia. Skojarzenia negatywne to linia zamknięcia, ograniczenie wolności, mur nie do przebycia, zasieki kolczaste, światła z wieżyczek strażniczych omiatające teren przygraniczny. Słowo „granica" może też przywoływać uczucia pozytywne: za tą granicą będziemy bezpieczni, za tamtą granicą otworzy się widok na Ziemię Obiecaną, na wytęsknioną ojczyznę. Znaczenia mniej dosłowne odnajdujemy w kontekście badań, do których przyczynia się publikacja „Literatura na granicach". W monografii poruszono tematy takie jak: granice pojęć, gatunków literackich, tożsamości, obszarów danej kultury, występowania zjawisk społecznych, psychologicznych." (ze Wstępu dr hab. Katarzyny Mroczkowskiej-Brand)