Monografia: „Zabawka – czy tylko dla dzieci? Gry i zabawki w kulturach świata"

Zawartość numeru:

Pobierz numer

 

Tomasz Dziurdzik
Rozrywka godna herosów. Gry na antycznych wazach greckich

Patrycja Kozieł
Spojrzenie na współczesne gry i zabawki Afryki Subsaharyjskiej

Kora Kowalska
Stałość idei zabawki na przestrzeni wieków a problemy interpretacyjne w archeologii

Anna Wróblewska
Infantylizacja kultury – w poszukiwaniu utraconej młodości?

Oskar Kalarus
Od interakcji do odpowiedzialności. Katharsis jako element poetyki gier wideo

Paulina Kwaśniewska-Urban
Marionetka Pirandella. O aktorze-zabawce

Marta Błaszkowska
Nie tylko „rzewne klocki". Zabawki, zabawy, gry i inne atrybuty dziecięcości w twórczości pokolenia wojennego

Klaudia Adamowicz
Dollfie – piękno zastygłe w lalce

Beata Papuda-Dolińska
„Widzialne niewidzialne" – zabawki dziecka niewidomego

 

Monografia zawiera wyselekcjonowane i recenzowane teksty powstałe na kanwie Konferencji Naukowej „Zabawka – czy tylko dla dzieci? Gry i zabawki w kulturach świata", która obyła się w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, w dniach 16-17 listopada 2012 roku.