Monografia naukowa: Zwyczaje i akcesoria apotropaiczne w cywilizacjach świata

Zawartość numeru

 

 

Pobierz numer (pdf)

Marcin Gamrat
Āšipu. Egzorcyści i ich rytuały w Mezopotamii na początku I tys. p.n.e.

Katarzyna Kleczkowska
Magiczne i apotropaiczne właściwości hieny w Historii naturalnej Pliniusza Starszego

Wojciech Kosior
Apotropaiony w midraszu do Księgi Jonasza według Pirke de-rabbi Eliezer. Wstęp, przekład i komentarz

Magdalena Więckowska
Krwawe ofiary z ludzi – czyli ochrona azteckiego świata przed zniszczeniem

Natalia Tołsty
Apotropeiczne właściwości naguali w percepcji społeczności tradycyjnych w Meksyku

Sonia Czaplewska
Apotropaiczne ceremonie i artefakty w kontekście japońskiej koncepcji yakudoshi

Natalia Zacharek
Szeptunka w polskiej kulturze ludowej i szaman buriacki. Analiza porównawcza pośredników między sacrum i profanum w perspektywie etnologicznej – przyczynek do badań

Patrycja Laskowska-Chyła
Duch lasu i dziedzictwo chrześcijańskie. Działania apotropaiczne w kulturze Lasowiaków

Patryk Banasiak
Rola belemnitów w praktykach pogrzebowych na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów

Maksymilian Kuźmicz
Demony i egzorcyzmy w posoborowym Kościele – zarys ujęcia na przykładzie Ruchu Światło-Życie

Michał Wróblewski
Egzorcyzmy w pismach księdza Aleksandra Posackiego