Numer V: Śmierć, koniec, przejście

Zawartość numeru:

Pobierz numer

ŚMIERĆ, KONIEC, PRZEJŚCIE

Anna Gabor
Drogi do zaświatów w legendach celtyckich
Anna Kapusta
Chrześcijańskie misterium śmierci. Figura descensio ad inferos w Historyji o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim Mikołaja
z Wilkowiecka
Karolina Dobosz
Narodziny i śmierć na Dachu Świata – funeralne rytuały związane z tekstem Bardö Tödöl
Katarzyna Zwolak
Na pograniczu dwóch światów – suficki obrzęd sama'
Łukasz Byrski
Śmierć czy przejście? – koncepcja końca epoki w wierzeniach starożytnych Majów
Magdalena Świgost
Czym jesteś, o śmierci?! Rozważania na temat śmierci w kontekście filozofii i religii

KONTEKSTY

Jakub Steblik
Drogi nowoczesnej i ponowoczesnej sztuki w rozumieniu Zygmunta
Baumana