About "Maska" About "Maska"

MASKA. Anthropology Sociology Culture
(ISSN: 1898-5947)
 

MASKA is an interdisciplinary scholarly journal publishing research conducted by students, post-graduate students and junior researchers in the fields of humanities, cultural studies and anthropology. It has been published quarterly since 2007 by the Centre  for Comparative Studies of Civilizations at the Jagiellonian University. Each issue focuses on a different topic and is available as hard copies and electronic documents. The journal accepts texts in the Polish and English languages, whereas the last issue of every year is to be in English exclusively. Since 2013, MASKA has been entered on a prestigious grade B list of scored periodicals by the Polish Ministry of Science and Higher Education.

The journal is an open access periodic, which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Editorial staff declare that reference version of the magazine is electronic edition, available at the website: http://www.maska.psc.uj.edu.pl.
 

 

NABÓR ZAKOŃCZONY

Redakcja Magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego "MASKA" ma przyjemność ogłosić nabór artykułów do pięćdziesiątego numeru pt. SZALEŃSTWO. Poniżej przedstawiamy listę przykładowych zagadnień. Mamy nadzieję, że okaże się pomocna w wyborze tematu, pragniemy jednak podkreślić, iż nie jest ona wyczerpująca – jak zawsze zachęcamy do nadsyłania także własnych propozycji:

• ewolucja definicji szaleństwa na przestrzeni czasu;

• szaleństwo a religia – przekleństwo czy błogosławieństwo?;

• szaleństwo w sztuce (film, literatura, teatr…);

• szaleństwo w popkulturze – portret bohatera;

• szaleństwo we współczesnym świecie;

• kim jest szaleniec? Ujęcie kulturowe;

• szaleństwo, obłęd, niezrozumienie – rozważania.

Termin nadsyłania artykułów upływa 1 GRUDNIA 2022 roku. Artykuł powinien mieścić się w przedziale 20–35 tys. znaków ze spacjami, przypisami i bibliografią. Do tekstu prosimy dołączyć tytuł w języku angielskim oraz streszczenie i słowa kluczowe w językach polskim i angielskim. Ponadto prosimy o przesłanie opinii dotyczącej tekstu, napisanej przez specjalizującego się w danym temacie pracownika naukowego o stopniu przynajmniej doktora. Artykuły prosimy nadsyłać na adres redakcja.maska@gmail.com.

Szczegółowe informacje i wymogi edytorskie można odnaleźć na stronie internetowej "Maski": http://www.maska.psc.uj.edu.pl/wyslij.../wymogi-edytorskie. Artykuły w sposób rażący niezgodne z wytycznymi edytorskimi nie będą brane pod uwagę.

W ramach numeru przewidujemy również sekcję VARIA, w której zamieszczone zostaną teksty niezwiązane z tematem wiodącym

Najnowszy numer Najnowszy numer

"MASKA. Anthropology Sociology Culture

Address
Grodzka 52, II p., sala 102
31-044 Kraków POLAND