Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego to jedyna w Polsce i jedna z niewielu na świecie jednostek naukowo-dydaktycznych o takim profilu. Łącząc interdyscyplinarne podejście z praktyczną znajomością języków orientalnych (japońskiego, tybetańskiego, arabskiego, hindi) dajemy naszych studentom szeroką wiedzę porównawczą i możliwość wnikliwego poznania wybranych kultur i cywilizacji.
Sięgamy do najlepszych tradycji badań historycznych i archeologicznych, jak i wieloaspektowego ujęcia współczesnych fenomenów kulturowych. Podejmujemy tematy związane z religią, etnicznością, literaturą, problemami społecznymi, sztuką, popkulturą.