LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2011
 

dr Edmund Baka, UJ
dr hab. Andrzej Betlej, UJ
dr Paweł Bytniewski, UMCS
prof. dr hab. Maria Flis, UJ
dr Bożena Gierek, UJ
dr Joanna Grela, UJ
dr Monika Golonka-Czajkowska, UJ
dr hab. Andrzej Kaliszewski, UJ
dr Wojciech Klimczyk, UJ
dr Ewa Klimas-Kuchtowa, UJ
dr Agnieszka Kowalska, UJ
dr Andrzej Mrozek, UJ
dr hab. Anna Pajdzińska, prof. UMCS
dr Przemysław Piekarski, UJ
dr Tomasz Pindel, UJ
dr Bożena Prochwicz – Studnicka, UJ
prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski, UW
dr M.P. Terence Samuel
prof. dr hab. Grażyna Stachówna, UJ
dr Sebastian Stankiewicz, UJ