LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2013

dr Edmund Baka, UJ
dr Rafał Banka, UJ
dr Jerzy Baradziej, UJ
dr hab. Krzysztof Biedrzycki, UJ
dr hab. Janina Czapska, prof. UJ
dr Bogumiła Fiołek-Lubczyńska, UŁ
prof. dr hab. Stanisław Gawliński, UJ
prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Akademia Ignatianum
dr Monika Grochalska, UWM
dr hab. Jarosław Kita, prof. UŁ
dr Wojciech Klimczyk, UJ
dr Krzysztof Kowalski, UJ
dr Sergiusz Leończyk, UPH
dr Małgorzata Lisecka, UMK
dr Tomasz Z. Majkowski, UJ
dr Radosław Marcinkiewicz, UO
dr Wanda Matras-Mastalerz, UP
dr Marcin Napiórkowski, UW
dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. UMCS
dr hab. Michał Ostrowicki, UJ
dr hab. Maciej Pabich, AM w Poznaniu
dr hab. Aleksandra Patalas, UJ
dr Przemysław Piekarski, UJ
dr Iwona Puchalska, UJ
dr hab. Grzegorz Raubo, prof. UAM
prof. dr hab. Czesław Robotycki, UJ
prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski, UW
dr hab. Tomasz Swoboda, prof. UG
prof. dr hab. Beata Szymańska, UJ
dr Agata Świerzowska, UJ
dr hab. Konrad Tatarowski, prof. UŁ
dr Paulina Tendera, UJ
dr Patrycja Trzeszczyńska, UJ
dr Monika Urbańska, UŁ
dr hab. Anna Waśko, UJ
prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, UJ
dr Jakub Zajdel, UŚ
dr hab. Radosław Zenderowski, prof. UKSW
dr Jadwiga Zimpel, UAM