LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2015


prof. dr hab. Alicja Baluch, UP
dr hab. Wojciech Baluch, UJ
dr Rafał Banka, UJ
dr Mateusz Borowski, UJ
dr Marta Brzezińska, UW
dr Bartłomiej Brzeziński, UAM
prof. dr. hab. Mirosława Buchholtz, UMK
dr Paweł Bukowiec, UJ
dr hab. Marcin Chełminiak, UWM
dr Robert Czulda, UŁ
dr Piotr Dejneka, UKSW
dr hab. Piotr Dobosz, UJ
dr Paweł Duma, UWr
dr Adam Dyrda, UJ
dr Wioletta Dziarnowska, APS
dr hab. Katarzyna Fazan, UJ
dr hab. Marek Ferenc, UJ
dr hab. Sylwester Fertacz, prof. UŚ
dr Bogumiła Fiołek-Lubczyńska, UŁ
dr Joanna Frużyńska, UW
dr Małgorzata Głowacka-Grajper, UW
dr Agnieszka Gondor-Wiercioch, UJ
dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ
prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, UJ
dr Renata Iwicka, UJ
dr Jowita Jagla, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
dr Joanna Jaroszyk-Pawlukiewicz, UAM
prof. dr hab. Andrzej S. Jasiński, UO
dr hab. inż. Lesław Juszczak, prof. UR
dr Cezary Kalita, UPH
dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN
dr hab. Marcin Karas, prof. UJ
dr hab. Marek Karwala, UP
dr Wojciech Klimczyk, UJ
dr Tomasz Klin, UWr
dr Kinga Knapik, UŚ
dr hab. Ewa Kocój, UJ
dr hab. Lidia Korczak, UJ
dr Weronika Kostecka, UW
dr Krzysztof Koźbiał, UJ
dr Bartłomiej Krupa, PAN
dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH
prof. dr hab. Marta Kudelska, UJ
prof. dr hab. Tomasz Lewandowski, UAM
dr Beata Lisowska, UMCS
dr hab. Iwona Loewe, UŚ
dr Jerzy Luty, WSOWL
dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. UR
dr hab. Joanna Maleszyńska, UAM
dr hab. Krzysztof Marchlewicz, prof. UAM
dr hab. Krzysztof Matuszewski, prof. UŁ
prof. dr hab. Barbara Michalak-Pikulska, UJ
prof. dr hab. Włodzimierz Mokry, UJ
dr Marek Moroń, UJ
dr hab. Dominika Motak, UJ
dr. hab. Piotr Mróz, UJ
prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska, UJ
dr hab. Marek Nalepa, UR
dr Paulina Niechciał, UJ
dr hab. Andrzej Nowak, UJ
prof. dr. hab. Mieczysław Nurek, UG
dr Katarzyna Ojrzyńska, UŁ
dr hab. Piotr Oliński, UMK
dr Elżbieta Olzacka, UJ
dr Radosław Palonka, UJ
dr Natalia Pamuła-Cieślak, UMK
dr Anna Pekaniec, UJ
dr Władysław Pęksa, UJ
dr Marcin Piechocki, UAM
dr hab. Olga Płaszczewska, UJ
dr hab. Jakub Polit, UJ
dr hab. Marcin Polkowski, KUL
dr hab. Iwona Puchalska, UJ
dr Joanna Puchalska, UJ
dr hab. Dorota Rudnicka-Kassem, UJ
dr Marta Rusek, UJ
dr Michał Rydlewski, UWr
dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG
dr Małgorzata Sokalska, UJ
prof. dr hab. Leszek Sosnowski, UJ
dr Elżbieta Struzik, UŚ
dr Beata Stuchlik-Surowiak, Akademia Ignatianum
dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, UŚ
dr Michalina Szafrańska, UJ
dr Krzysztof Szulborski, UWM
prof. dr hab. Józef Szykulski, UWr
prof. dr hab. Joanna Ślósarska, UŁ
dr Paulina Tendera, UJ
dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. UG
dr hab. Zbigniew Trzaskowski, UJK
dr hab. Izabela Trzcińska, UJ
prof. dr hab. Jadwiga Uchman, UŁ
dr hab. Anna Waśko, UJ
prof. dr hab. Oksana Weretiuk, UR
prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski, UMK
dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ
dr Magdalena Zdrodowska, UJ
dr Jarosław Źrałka, UJ