Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji

Koło Naukowe PSC jest interdyscyplinarnym kołem naukowym, działającym przy Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasza działalność koncentruje się na rozwijaniu i poszerzaniu wiedzy o różnych kręgach kulturowych, prowadzeniu interdyscyplinarnych badań naukowych, a także współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej.

W ciągu ostatnich kilku lat zorganizowaliśmy szereg konferencji studenckich i studencko-eksperckich, m. in. Wokół ofiary (18. 09. 2010), Wojownicy na przestrzeni dziejów (14. 05. 2011), Superbohater – mitologia współczesności? (19-20. 05. 2012), Zabawka – czy tylko dla dzieci? Gry i zabawki w kulturach świata (17-18. 11. 2012), Przerażające czy osobliwe? Hybrydy, chimery i monstra w kulturach świata (9-10. 03. 2013) czy Kultura jedzenia, jedzenie w kulturze (16-17.11.2013). W ramach naszych projektów współpracujemy z innymi kołami naukowymi. Braliśmy udział w organizacji konferencji eksperckiej Arabskie przebudzenie, źródła, szanse, zagrożenia (1 czerwca 2011). Naszymi partnerami było także Europejskie Stowarzyszenie Studentów AEGEE – Kraków oraz Grupa lokalna Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Kraków. Koło Naukowe PSC działa również w sferze promocji kultury, biorąc aktywny udział w Dniach Kultury, Dniu Języków, corocznym Festiwalu Nauki oraz organizując slajdowiska, wieczorki językowe, spotkania literackie czy imprezy o charakterze integracyjnym.

Strona internetowa: www.kn.psc.uj.edu.pl