REDAKTOR NACZELNA

Alicja Trubas

REDAKTOR PROWADZĄCY

Adam Woźniak

SEKRETARZ

Dominik Nowakowski

REDAKCJA MERYTORYCZNA:

Alicja Trubas - kierowniczka redakcji

Jan Borowski,

Paulina Brzozowska,

Kinga Budzyńska,

Miłosz Dudek,

Danuta Jędrusiak,

Weronika Kula,

Katarzyna Łazar,

Aleksandra Nowak,

Dominik Nowakowski,

Agnieszka Urbańczyk,

Kamila Włoch,

Adam Zarzycki,

Weronika Zielińska

REDAKCJA JĘZYKOWA: 

Paulina Brzozowska - kierowniczka redakcji

Liliana Barszczewska,

Patrycja Idzikowska,

Jan Kapłon,

Patrycja Krakowińska,

Weronika Kula,

Aleksandra Kuś,

Julia Miążek,

Daria Nowak,

Alicja Trubas,

Patrycja Wykrent,

Weronika Zielińska

REDAKCJA TEKSTÓW OBCOJĘZYCZNYCH:

Kinga Budzyńska - kierowniczka redakcji

Aleksandra Nowak,

Alicja Trubas,

Weronika Zielińska

REDAKCJA TECHNICZNA:

Dominik Nowakowski - kierownik redakcji

Liliana Barszczewska,

Aleksandra Nowak,

Alicja Trubas

GRAFIKA:

Kinga Budzyńska,

Nataniel Lisowski-Ryniewicz

ADMINISTRACJA STRONY INTERNETOWEJ:

Paulina Brzozowska,

Dominik Nowakowski,

Alicja Trubas