REDAKTOR NACZELNY

Adam Woźniak 

REDAKCJA MERYTORYCZNA:

Marta Błaszkowska,

Paweł Kalina,

Katarzyna Kleczkowska,

Anna Kuchta,

Sylwester Szwedzki

Tomasz P. Bocheński

Agnieszka Urbańczyk

Agnieszka Wójcik 

Adam Woźniak

Piotr Waczyński,

Kama Wodyńska

REDAKCJA JĘZYKOWA: 

Aleksandra Urbańczyk – kierowniczka redakcji językowej

Tomasz P. Bocheński

Aleksandra Łozińska

Maciej Nawrocki

Dominika Ciesielska

Marta Błaszkowska 

REDAKCJA TEKSTÓW OBCOJĘZYCZNYCH:

Magdalena Stonawska,

Maciej Nawrocki 

REDAKCJA TECHNICZNA:

Izabela Pisarek

GRAFIKA:

Paweł Kalina,

Maciej Godawa

ADMINISTRACJA STRONY INTERNETOWEJ:

Anna Kuchta,

Piotr Waczyński