Maciej M. Kuster

Student komparatystyki na Wydziale Polonistyki UJ, symulakr i liberalna ironistka. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół (po)nowoczesnych nurtów interdyscyplinarnej humanistyki ze szczególnym uwzględnieniem dekonstrukcji w badaniach literackich, (post)modernistycznej podmotowości oraz (post)barhes'owskiej semiologii w krytycznej refleksji nad kulturą popularną; publikuje m.in. w „Masce", redaguje m.in. „Bez Porównania", słucha m.in. Rolling Stonesów, czytuje m.in. George'a R. R. Martina. Ścieżki jego dyskursu wytyczają m.in.: Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean Baudrillard, Richard Rorty, Michał Paweł Markowski i Ryszard Nycz; delektuje się kilkoma kawami dziennie, popełnia bloga.

adres mailowy: maciejmkuster@gmail.com