Monografia naukowa: „Przerażające czy osobliwe? Hybrydy, chimery i monstra w kulturach świata"

Zawartość numeru:

Pobierz numer

 

Damian Miszczyński
Jednorożce, mantykory i gryfy w źródłach greckich i rzymskich

Anna Magdalena Wołek
Centaury w tradycji antycznej

Piotr Kołodziejczyk
Więcej niż mit – Empedokles, Arystoteles i teratologia w filozofii starożytnej

Jagoda Czarnotta
Ewolucja postaci śarabhy w buddyzmie

Anna Filipek
Monstra w staroangielskim poemacie Beowulf

Anna Dragan
Kreacje niedźwiedziołaków w literaturze słowiańskiego kręgu kulturowego. Zoomorfizm a antropomorfizm postaci.

Iuliia Buyskykh
Witch in contemporary Ukrainian rural community: between a demonic creature and a victim of gossip

Katarzyna Kleczkowska
Monstrualne ptaki w mitach i legendach: studium porównawcze

Joanna Malita
Jaskiniowiec-owcożerca, czyli historia smoka wawelskiego

Julia Czapla
Kuriozum czy mistyfikacja? Bałtycka ryba-biskup w kręgu zainteresowań nowożytnych zoologów

Joanna Puchalska
Fenrir howls! Wilki i wikingowie

Ewelina Drzewiecka
Maszkary i dziwotwory- akefaliczne monstra, bezkorpusowe głowy z nogami i istoty o wielu twarzach – ikonografia i funkcja w sztuce gotyckiej i renesansowej

Anna Kuchta
„W moich wizjach (…) dużo było humoreski i potworności zmieszanych razem" – hybrydy, chimery i inne flakowate formy w twórczości plastycznej Witkacego

Marta Błaszkowska
Z nieżywego w żywe

Dorota Bełtkiewicz
Stwory w bajkoterapii – kreacja sytuacji problemowej

 

Monografia zawiera wyselekcjonowane i recenzowane teksty powstałe na kanwie Konferencji Naukowej „Przerażające czy osobliwe? Hybrydy, chimery i monstra w kulturach świata", która obyła się w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, w dniach 9-10 marca 2013 roku.