List of Autors (last 2 years) 

 

Issue 43

 

Olga O’Toole (Jagiellonian University)
Discourse, the Panopticon, and Space: How Selected Fitness Magazines Become
a Mechanism of Social Control over the Body

Zuzanna Kann-Skorupska (University of Warsaw)
Trzecie oko boga Śiwy. Spojrzenie w tańcu i teatrze indyjskim

Jadwiga Romanowska (Independent Resercher)
Kształtowanie się relacji widz – artysta we flamenco na przykładzie praktyki
fin de fiesta

Dominika Zielińska (Jagiellonian University)
Patrzeć z góry. Hiszpańska tradycja esperpento

Sylwia Papier (Jagiellonian University)
Spojrzeć matce w oczy. Lektura wystawy Moc i Piękno

Lidia Kamińska (Jagiellonian University)
„Widzę cię w mych oczach/ jak gdyby w jakimś przymglonym odbiciu”.
O spojrzeniu na kobiece odbicie ideału w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Dorota Rochecka-Sembratowicz (The John Paul II Catholic University of Lublin)
Sensy czy fasady? O chwytach narracyjnych w Królu i Królestwie
Szczepana Twardocha

Aleksandra Sprengel (Jagiellonian University)
Podglądanie brzyduli w Lotten Brenners ferier Hjalmara Bergmana i Iwonie,
księżniczce Burgunda Witolda Gombrowicza

Gabriel Bednarz (Jagiellonian University)
Krytyka eksperymentu Leona Chwistka: O zmianach periodycznych treści
widzianych obrazów

Sylwester Szwedzki (Jagiellonian University) 
Zwyczaje japońskich mnichów buddyjskich z perspektywy listu Franciszka
Ksawerego z 1549 roku do jezuickiego kolegium w Goa

 

Issue 42 (Fashion) 

 

Joanna Hańderek (Jagiellonian University)
Wstęp. Filozofia mody – moda jako system kultury

Kamila Grabowska-Derlatka (University of Warsaw)
„One Way Ticket to Hell… and Back”
. Czyli o zwrocie mody gotyckiej w stronę
high-end fashion i zmianie kryterium demarkacji „gotyckości” w modzie

Klaudia Strzyżewska (Adam Mickiewicz University in Poznań) 
Patchwork identity w twórczości Yayoi Kusamy. Strój jako element autokreacji

Wawrzyniec Miścicki (Jagiellonian University)
Moda i ideologia. Uwagi o przedstawieniach niegreckich kostiumów w malarstwie
wazowym archaicznych Aten

Marta Raczyńska-Kruk (Jagiellonian University)
Między małą a wielką historią. Zjawisko mody na genealogię w Polsce
jako przyczynek do refleksji nad pamięcią zmediatyzowaną

Kamila Kołacz (Jagiellonian University)
Moda na Metodę. The Method Acting w klasycznym kinie hollywoodzkim
i kinie Nowego Hollywoodu

Katarzyna Szmigiero (University of Jan Kochanowski, Kielce)
Reveal Yourself, Reinvent Yourself – Make-up Trends and Their Implications

 

Issue 41: Silence/Tabu/Mistery 

 

Adam Woźniak (Jagiellonian University) 
Wstęp. Wiek Milczenia?

Wojciech Kosior (Jagiellonian University
Wymowne milczenie rabinów i tajemnice Azazela w Talmudzie babilońskim

Magdalena Brodacka (Jagiellonian University
O bolesnej tajemnicy cudu i zbyt długim milczeniu w dziełach Josefa Škvoreckiego i Miloša Doležala

Magdalena Krzyżanowska (University of Warsaw) 
Milczeć w rozmowie. O czym się nie mówi Gabrieli Zapolskiej

Anna Spiechowicz (Jagiellonian University
Oblicza milczenia. Postawa pisarska Jana Józefa Szczepańskiego i jego Dziennik w rzeczywistości zniewolenia (1945–1989)

Natalia Brajner (Jagiellonian University)
Milcząca siła teatru

Karolina I. Kaleta (Jagiellonian University)
Tabu? Oswajanie wizerunku śmierci we współczesnym polskim teatrze dla dzieci

Klaudia Węgrzyn (Jagiellonian University)
(S)przeciw milczeniu. Tabu, sieroctwo i dorastanie w serialowej adaptacji Ani z Zielonego Wzgórza

Lidia Karbowska (Adam Mickiewicz University in Poznań) 
Ciało do odkrycia/przejęcia. Figura „kobiety w islamie” w dyskursie zachodnim

Natalia Tołsty (Jagiellonian University)
Tabu edukacji kobiet z grupy Majów Tzotzil z rejonu Los Altos de Chiapas w Meksyku

Adam Woźniak (Jagiellonian University)
Nora Elfriede Jelinek w świetle pierwszej filozofii Ludwiga Wittgensteina

Paulina Rydz (Jagiellonian University)

 

Issue 40: Origins-Beginning-Gennesis

 

Magdalena Wąsowicz (Jagiellonian University) 

On the idea of genesis and beginning

Alicja Neumann (Jagiellonian University) 
Egyptian creation myths as examples of creatio ex deo doctrine – the philosophical approach

Szymon Jellonek (Jagiellonian University) 
Foundation Scene on Coins of Mallus

Michał Wagner (Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw)
The many origins of totemism. Critical analysis of theories of James G. Frazer, Émile Durkheim and Sigmund Freud

Natalia Zajączkowska (University of Lodz) 
The Origin, Roles and Social Evaluation of the Caste System. A Case Study in Rural North India

Krzysztof Trnka (University of Wrocław) 
The Origins of a State. a Legal Perspective

Raiany Silva Romanni (Dartmouth College) 
The Myth of European Secularization – Origins and Aftermath

Stephen Ogheneruro Okpadah (University of Illorin), Taiwo Afolabi Okunola (University of Victoria) 
Politics, Theatre and Echoes of Separatism in Nigeria

Olga Barbasiewicz (Jagiellonian University) , Barbara Dzien-Abraham (Independent reasercher) 
Remembering the origins. Everyday life of Polish Jewish refugees’ children in Shanghai under Japanese occupation

Marcin Hanuszkiewicz (University of Silesia) 
An Origin of Unknown Origin: On Unfamiliarity and Making Strange

Marcin Kosman (Jagiellonian University) 
Humble beginnings or youthful arrogance: Vladimir Nabokov’s Alice’s Adventures in Wonderland

Justyna Dąbrowska (University of Lodz) 
Created by Men and Reborn into a New World. Disability and Displacement in Brian Friel’s Molly Sweeney

Dominika Ciesielska (Jagiellonian University) 
The birth of a contemporary myth – fan fiction as a myth-making practice accompanying the Harry Potter phenomenon

Joanna Ruczaj (Jagiellonian University) 
Suicidal Career: The Specifics of the Emergence of Suicidal Tendencies in the Life Span

 

Issue 39 (Nieistniejące- niedoszłe-nienazwane)

 

Katarzyna Kleczkowska (Jagiellonian University), Igor Łataś (Jagiellonian University) 
Wstęp. Nieistniejące czy istniejące inaczej? Nieuchwytny fenomen kultury

Karolina Kwaśna (Jagiellonian University) 
Hic sunt dracones… Strach przed nieznanym a próby wyobrażenia świata

Aleksandra Knapik (Jagiellonian University) 
Nieistniejący ogród doświadczalny Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej w Pożogu

Łukasz Byrski (Jagiellonian University) 
Drzewo Fúsāng a wyprawy na Wyspy Nieśmiertelnych w mitologii i historiografii chińskiej

Maciej Jabłoński (Jagiellonian University) 
Invisible majority. Anthropology of identity - study of childhood in pre-Columbian Mesoamerica

Agnieszka Kiejziewicz (Jagiellonian University) 
Bullying, death and traumatic identity. The taboo of school violence in new Japanese cinema

Agnieszka Urbańczyk (Jagiellonian University) 
Bezimienność i izolacja. Anonimowość fanek – od fanzinów do nowych mediów

Gabriel Bednarz (Jagiellonian University) 
Problem istnienia rzeczywistości pośrednich w teorii wielości rzeczywistości Leona Chwistka

Błażej Mzyk (Jagiellonian University) 
Fakty i sensy. O niedookreśleniu rzeczywistości

Alicja Fidowicz (Jagiellonian University) 
Paradygmat niebytu. Niepełnosprawność w polskiej prozie dla dzieci i młodzieży lat dziewięćdziesiątych XX wieku (wybrane przykłady)

Ewelina Pocheć (Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw) 
Tożsamość (nie)istniejąca, czyli próby przezwyciężenia kryzysu kulturowego i cywilizacyjnego. Odczytanie Żywych kamieni Wacława Berenta w kontekście idei Johna Ruskina i Prerafaelitów

Marzena Samojlik-Podolska (University of Jan Kochanowski, Kielce) 
Przestrzenie nienazwane, miejsca nieistniejące… Śladami heterotopii w najnowszych powieściach Joanny Bator

Joanna Stożek (Jagiellonian University)
Nienazwane, niewypowiedziane i przemilczane w pismach autobiograficznych Seweryna Goszczyńskiego

Ewelina Włodzyńska (University of Silesia)
Ocalona od zapomnienia – Eleonora Kalkowska o kobiecym doświadczeniu wyobcowania

Aleksandra Byrska (Jagiellonian University) 
Proza Julii Fiedorczuk i Justyny Bargielskiej – powieściowe formy pograniczne

Andrzej Juchniewicz (University of Silesia) 
Wspólnota, która nadchodzi. (Nie)obecność i (nie)dola koni w twórczości Józefa Czechowicza

Przemysław Koniuszy (Jagiellonian University) 
Niedoszłe – nienazwane – źródłowe. O fragmentach Andrzeja Turczyńskiego

 

Issue 38 (Identity) 

 

Tomasz P. Bocheński (Jagiellonian University) 

Wstęp. Pytania o kondycję ludzkości i samych siebie

Joanna Hańderek (Jagiellonian University) 
Tożsamości zamknięte

Alicja Kowalczewska (Jagiellonian University) 
Medieval wives and mothers becoming holy women. Female identity defined by religion based on the examples of Birgitta of Sweden, Margery Kempe, and Dorothea of Montau

Patrycja Laskowska-Chyła (Jagiellonian University) 
Stalowa Wola – refleksje o kreowaniu tożsamości

Anna Kubinka (Jagiellonian University)
Alternatywni na wsi – rozpoznanie

Paulina Ornatowska (Opole University) 
#selfish – o tożsamości w czasach pochwały masowej przeciętności

Ewa Łączkowska (Universität Duisburg-Essen)
Living Transnational, Becoming Cosmopolitan? Before Method: Recasting Transmigrant Identities in the Face of the Nation-State Hegemony

Barbara Cyrek (Jagiellonian University) 
Pierwotne imiona psów a granice upodmiotowienia

Katarzyna Bolęba-Bocheńska (Jagiellonian University) 
Wpływ polityki językowej na poczucie tożsamości Kaszubów

Krzysztof Żwirski (Jagiellonian University) 
Tożsamość widzenia. O roli Ormian w upowszechnieniu fotografii na Bliskim Wschodzie

Katarzyna Pasternak (Jagiellonian University)
Zbyt żydowska na Żydówkę. Oznaki żydowskiej tożsamości na podstawie Barbed Hula (Kolczaste Koło) Sigalit Landau

Agnieszka Kiejziewicz (Jagiellonian University) 
Tożsamość sztucznego człowieka. O zetknięciu z mechanicznym Innym w kontekście sztuki robotycznej

Edyta Skoryna (Adam Mickiewicz University in Poznan) 
Konstruowanie podmiotowości w listach z emigracji Hugona Kołłątaja z lat 1792‒1794

Joanna Stożek (Jagiellonian University)
Czy podróż tylko „do Tatrów”? Problematyka podmiotu autorskiego w Dzienniku podróży do Tatrów Seweryna Goszczyńskiego

Martyna Ujma (Jan Długosz University in Czestochowa) 
Romantyczna integralność kultury w myśli filozoficznej Karola Libelta (z perspektywy badań literaturoznawczych)

Marta Anna Zabłocka (Jagiellonian University) 
Fascynacja, adaptacja, hybrydyzacja. O Angliku, który był Indusem

Agnieszka Urbańczyk (Jagiellonian University) 
Od nomadyzmu do mocnej podmiotowości. Wielojęzyczność Brunona Jasieńskiego

Adam Woźniak (Jagiellonian University) 
Między ustrojem a środowiskiem. Zielona godzina Bolesława Leśmiana w świetle filozofii doświadczenia Johna Deweya

Tomasz P. Bocheński (Jagiellonian University) 
Tożsamość emigranta na przykładzie Autoportretu z kanalią Jacka Kaczmarskiego

Piotr Wajda (University of Gdańsk) 
Dzieciństwo w objęciach państwa dobrobytu. Tożsamość dziecka oczami Lukasa Moodyssona

 

Issue 37 (Boredom-Emptiness-Melancholy) 

 

Mariusz Finkielsztein (University of Warsaw)

Wstęp. Między cierpieniem a przyjemnością: krótka historia nudy i nudologii

Maksymilian Wroniszewski (University of Gdańsk) 
Melancholia i smutek – powinowactwa i utożsamienia

Mariusz Finkielsztein (University of Warsaw) 
Nuda a lenistwo, gnuśność i acedia

Paulina Skrzyp (University of Silesia)
Fantazy i Idalia w dworku Respektów, czyli egzystencjalnie znudzona arystokracja

Anna Jasik (University of Lodz) 
Grzech acedii w dramacie Wujaszek Wania Antoniego Czechowa

Jacek Wiaderny (University of Warsaw) 
Cogito i melancholia. Autoanaliza w Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza

Krzysztof Brenskott (Jagiellonian University)
Znużenie straszniejsze niż Szatan, czyli o Dzieciach Szatana Stanisława Przybyszewskiego czytanych w kontekście esejów Z psychologii jednostki twórczej i Synagoga Szatana

Łukasz Głos (The John Paul II Catholic University of Lublin)  
Wokół kategorii nudy w wybranych utworach Marka Hłaski. Różne perspektywy badawcze

Anna Czocher (Institute of National Remembrance in Cracow)  
Okupacyjna nuda w egodokumentach. Przykład Krakowa z lat 1939‒1945

Adam Woźniak (Jagiellonian University) 
Między Borgesem a Heideggerem. Nuda nieśmiertelności

Magdalena Brodacka (Jagiellonian University) 
Święto nieistotności – nieoczywiste pożegnanie Milana Kundery

Marta Zmyślna (University of Jan Kochanowski, Kielce) 
Życie z kropką u nogi, czyli o nudzie inaczej (refleksje inspirowane poezją kobiet przełomu XX i XXI wieku)

Jolanta Nawrot (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Obrazy domu w poematach Tomasza Różyckiego, Krzysztofa Siwczyka i Macieja Roberta

Przemysław Koniuszy (Jagiellonian University)
Formy pustki w poezji emanacyjnej. Widok z głębokiej wieży Zenona Fajfera

Agnieszka Kiejziewicz (Jagiellonian University) 
Ekranowa nuda czy estetyczna przyjemność? Zachodnia teorislow cinema a filmy Naomi Kawase

Marta Stańczyk (Jagiellonian University) 
Nieustępliwe trwanie. Przeformułowanie realizmu filmowego w kinie Lisandra Alonso

Katarzyna Sornat (University of Warsaw) 
Nuda na wsi, nuda w mieście – na podstawie badań ankietowych uczniów reprezentujących różne środowiska społeczne

 

Issue 36 (Migration-Nomadism-Life in Motion) 

 

Leszek Sosnowski (Jagiellonian University) 

Objects and ideas. Japan and Europe in the nineteenth century

Adam Lovasz (Eötvös Lóránd University)
Immobility and Impersonality: Phenomenology of the Comatose Body

Weronika Kostecka (University of Warsaw) 
Once Upon a Time There Was a War: The Use of Fairy-tale Conventions in Contemporary Polish Literature for Children about Refugees

Anna Kuchta (Jagiellonian University)
The Journey of Memory. Migration, Postmemory and Family Relations in Mikołaj Grynberg’s Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne [I Blame Auschwitz. Family Tales]

Wawrzyniec Miścicki (Jagiellonian University) 
The journey and the night were interminable. The paradigm of life in motion in Leopold Buczkowski’s Black Torrent

Magdalena Piech (Jagiellonian University) 
Building post-colonial identity. The metaphor of the nation in Salman Rushdie’s The Moor’s Last Sigh

Sebastian Jakub Konefał (University of Gdańsk) 
Tradition and history in Icelandic musical documentaries

Agnieszka Kiejziewicz (Jagiellonian University) 
From France to Japan. Migration of the surrealist ideas and its influence on Japanese avant-garde film

Piotr Wajda (University of Gdansk) 
Sex and the city. Around the topic of migration from rural to urban areas in early Nordic melodramas and sexploitation films

Agnieszka Kiejziewicz (Jagiellonian University, Piotr Wajda (University  of Gdańsk)
Beyond Caligula. The reflection on adding pornographic scenes to nonpornographic films in post-production

Filip Jankowski (Jagiellonian University) 
Reflection on Postmodern Nomadism in French Science Fiction Games (1987–1992)

Jan Bazyli Klakla (Jagiellonian University), Paulina Szydłowska (Jagiellonian University) 
The Possible Application of the Relative Acculturation Extended Model in Selected Fields of Social Sciences

Katarzyna Kleczkowska (Jagiellonian University)
Reincarnation in Empedocles of Akragas

Katarzyna Kleczkowska (Jagiellonian University)
Animals and vegetarian diet in Empedocles of Akragas

Joanna Katarzyna Puchalska (Jagiellonian University)
The journey of the Japanese sword

Dorota Bojkowska (Jagiellonian University)
Maya Mythical Journey Through the Underworld: a Special Group of Funeral Pottery and Its Meaning