Numer III: Pamięć

Zawartość numeru:

Pobierz numer

PAMIĘĆ W KULTURZE

Wiktoria Kudela
Pamięć zbiorowa źródłem do badań nad dwudziestowieczną polonią kazachstańską
Emilia Chmielewska
Kamienna pamięć. Rola malarstwa naskalnego w kulturze Aborygenów australijskich

PAMIĘĆ W LITERATURZE

Anna Kapusta
Oblicze Króla. „Bolesław Śmiały" Stanisława Wyspiańskiego jako mit memoryczny
Maria Kobielska
„Stroiciel pamięci prosi o ciszę".O kategorii pamięci w poezji Jerzego Ficowskiego
Tomasz Treppa
„Opowieść o księciu Genji" jako obraz życia arystokracji japońskiej w okresie Heian

 KONTEKSTY

Artur Wieczorek
Auroville – epitafium filozofa
Barbara Pięta
Sufi and Salafi Concept of Jihad