Numer IV: Rytuał, Profanum

Zawartość numeru:

Pobierz numer

RYTUAŁ I PROFANUM

Katarzyna Irzyk
Święta militarno – patriotycznej tradycji. Rytuały a legitymizacja władzy na przykładzie ZSRR
Anna Kapusta
Rytualna funkcja „POWTÓRZENIA" w Teatrze Śmierci Tadeusza
Kantora
Anna Szwajda
Kapłaństwo kobiet wśród postulatów teologii feministycznej
Karolina Dobosz
Rytuał jako stymulator aktualizowania dyspozycji indywiduów do uczestnictwa w życiu społecznym
Adam Świątek
Sądy Boże w świetle Najstarszego Zwodu Prawa Polskiego

KONTEKSTY

Renata Konik
Ceremonie ślubne w Japonii