Numer IX: Decyzja – działanie – wpływ. Wykluczenie

Zawartość numeru:

Pobierz numer

DECYZJA. DZIAŁANIE. WPŁYW.
AKTYWNOŚĆ KOBIET W PERSPEKTYWIE MIĘDZYKULTUROWEJ

Anna Pekaniec
O formach działalności kobiet polskich od początku XIX wieku do
wybuchu II wojny światowej w świetle wybranych autobiografii.
Kamil Łuczaj
Dlaczego nie Maria Czaplicka? O relacji pomiędzy międzynarodowym
sukcesem kobiety, a jej wpływem na naukę polską 
Anna Smywińska
Aktualność postulatów feminizmu drugiej fali
Kaja Klimek
Nihon no onna no do – office ladies. Przemiany pozycji kobiet oraz ich
wpływ na rozwój gospodarczy Japonii
Anna Kapusta
Mikrouniwersum. Wiedza ,,kobieca" jako przykład
wewnątrzkulturowych struktur symbolicznych władzy subwersywnej
(kontekstowe studium przypadku)
Karolina Agnieszka Dobosz
Zarządzanie gwałtem. Casus Pauliny Nyiramasuhuko 

WYKLUCZENIE

Ewelina Ciaputa
Zjednoczeni w odmienności?
Karolina Agnieszka Dobosz
Michał Radziechowski
„Odrażający, brudni, źli". Neoliberalne media o wykluczonych
Joanna Gloc
Inność zobrazowana. Rola fotografii prasowej w uświadamianiu
problemu wykluczenia społecznego
Barbara Grodecka
Językowe podłoże wykluczenia społecznego
Katarzyna Salwa
Polscy bezdomni. Świadomość czy antyświadomość społeczna? 
Joanna Katarzyna Puchalska
Hikikomori – więzień z wyboru