Numer VIII: Podróż

Zawartość numeru:

Pobierz numer

HOMO VIATOR

Magdalena Świgost
Podróż jako imperatyw czasu globalizacji. Osiadłość przyczyną  marginalizacji – na przykładzie sytuacji w Polsce
Małgorzata Kozłowska
Panta rhei

PODRÓŻ W KULTURZE

Karolina Siedlaczek
Raï – muzyczna podróż z przedmieść Oranu na szczyty francuskich  list przebojów 
Agata Kapturkiewicz
Włoscy kupcy i misjonarze w Chinach za panowania dynastii Yuan  - porównanie relacji Marco Polo i bł. Odoryka z Pordenone
Karolina Agnieszka Dobosz
Lontar Yusup – the adoption of a popular Islamic poem in Indonesia  - reminiscences from the trip to Banyuwangi in East Java

KULTURA PODRÓŻY

Joanna Katarzyna Puchalska
 Trucking w popkulturze
Joanna Katarzyna Puchalska
W świecie amerykańskich autostrad