Numer XVI: Czas – wieczność – przemiana

Zawartość numeru:

Pobierz numer

 

Magdalena Stonawska
Wizja czasu i historii w myśli starożytnych Egipcjan

Łukasz Byrski
Dusza uwieczniona w kamieniu – znaczenie imienia w wierzeniach staroegipskich

Katarzyna Szkaradnik
Hermeneutyczna recepta na skończoność albo kompletowanie zestawu do śmierci

Malwina Bakalarska
Czas w społeczeństwie konsumpcyjnym.  Analiza interpretacji artystycznych wykorzystujących nowe technologie

Emilia Smagur
Desakralizacja, adaptacja, destrukcja. Wczesnochrześcijańskie sposoby transformacji pogańskich miejsc kultu na przykładzie świątyń Mitry

Anna Potoczek
Czy czas uleczył rany? Przemiany zachodzące w postrzeganiu i sytuacji osób chorych psychicznie na przestrzeni wieków

Monika Kołodziej
Przemiany we współczesnym społeczeństwie Irańskiej Republiki Islamu. Wybrane aspekty polityki genderowej, kulturowej ambiwalencji i seksualnej rewolucji młodego pokolenia

Natalia Maciaszek
Relacje żydowsko-palestyńskie na wielkim ekranie dawniej i dziś. Przykłady wybranych produkcji kina izraelskiego

Jacek Trzebuniak
Koncepcja czasu w buddyzmie tybetańskim na podstawie tantry Kalaczakry

Anna Magdalena Wołek
Od potwora do romantycznego kochanka – przemiany wampira w literaturze