Numer XXIX: Kosmos - Astronomia - Ciała Niebieskie

Zawartość numeru:

 

 

Pobierz numer (pdf)

Pobierz numer (epub)

Pobierz numer (mobi)

Magdalena Lewandowska
Archeoastronomia w kulturze Pueblo

Jakub Wanot
The influence of celestial bodies and astronomical phenomena on everyday life in the Inca Empire

Simona Sienkiewicz
Rola kosmosu i duchów w synkretycznych wierzeniach w Indonezji Wschodniej na przykładzie Moluków oraz Moluków Północnych

Kasper Hanus, Mikołaj Kostyrko, Joanna Mardas
Kosmiczna  pomoc:  zastosowanie  danych  satelitarnych  w  rozpoznaniu  i  zarządzaniu dziedzictwem archeologicznym

Aleksandra Knapik
Kwiaty są gwiazdami ziemi, a gwiazdy kwiatami nieba – czyli o wpływie ciał niebieskich na rośliny

Piotr Urbanowicz
Wpływ astronomii na filozofię Józefa Hoene-Wrońskiego

Anna Maćkowiak
Mythical Universes of Third-Millennium Religious Movements: The Church of the Flying Spaghetti Monster and Matrixism

Przemysław Koniuszy
Pomiędzy podmiotem i przestrzenią. Kosmos w poezji Wisławy Szymborskiej

Izabela Pisarek
Motyw kosmosu i nieba w poezji Wisławy Szymborskiej

Marta Błaszkowska
Nienośny ciężar Kontaktu. O fantastycznonaukowych zetknięciach z kosmiczną obcością

Filip Nowak
Polski film kosmonautyczny w perspektywie transnarodowej

Agnieszka Kiejziewicz
Enter the Metaphysical Comos. The Visualizations of the Universe in Japanese Experimental Cinema

Agnieszka Urbańczyk
Demoniczność logiki. Kosmos jako przedmiot biopolityki w Star Treku

Magdalena Stonawska
Loving the Alien. How Fictional Alien Invasions Are Helping Us to be Better Humans

Krzysztof Siwoń
Muzyka sfer kosmicznych. Wokół ścieżki dźwiękowej 2001: Odysei kosmicznej Stanleya Kubricka