Numer XXV: Przemoc

Zawartośc numeru:

 

 

Pobierz numer

 

John Czekalski
„Was it for this the clay grew tall?" Wilfred Owen's Aesthetic Sensitivity in the Face of War and Violence

Piotr Mróz, Maciej Barwacz
Złudzenie porządku rzeczywistości, jako forma przemocy na przykładzie pamiętników Miklósa Nyiszliego

Adam Orłowski
„Lichtarz ruski" – łemkowskie requiem

Anna Kuchta
Poeta wobec przemocy. Analiza wybranych utworów poetyckich Adama Zagajewskiego

Maciej Wieczorek
A Theatrical Journey into Hackney: On Violence and In-yer-face Aesthetics in Rebecca Prichard's „Yard Gal"s

Szymon Pietrzykowski
Primo Levi's „The Drowned and the Saved" as Holocaust Testimony

Aleksandra Ciecieląg
Kto pamięta o Zagładzie? Obecność Holokaustu w polityce oraz rzeczywistości społecznej Izraela

Aleksandra Mól
Przemoc w cenie – o paratekście streszczającym w przestrzeni okładki powieści kryminalnych

Maciej Skowera
„Harry Potter", „Igrzyska śmierci" i rzeczywistość. Dwie opowieści o kulturze popularnej i przemocy

Barbara Matuszczyk
Cyberbullying. Język jako narzędzie przemocy

Jakub Grygutis
Wybrane aspekty prawne ratyfikacji przez Polskę Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Klaudia Pietrzykowska
Oswajanie Obcego. Choroba psychiczna w obiektywie antropologii

Urszula Rędziniak
Niepokoje mnichów. Semantyka pojęć thīnamiddha oraz uddhacca-kukkucca w świetle antropologii wczesnobuddyjskiej

Karolina Agnieszka Dobosz
O postrzeganiu zaangażowania diaspory w czasie wojny i pokoju w koncepcji „nowych wojen" i pułapce „tożsamościocentrycznego" myślenia o konfliktach na przykładzie Sri Lanki