MASKA XLVIII - Kobieta

Pobierz nr pdf

 

Alicja Trubas - Wstęp 

Weronika Kula - Ofelia nadwiślańska. Kod ofeliczny w literaturze polskiej jako projekcja zachodniego fallogocentryzmu

Wiktor Płoszaj - Pani Birmy – Aung San Suu Kyi: kobieta w polityce czy polityka w kobiecie?

Gabriela Matusiak - Ostracyzm społeczny jako przyczyna niepowodzenia ruchu #MeToo w Japonii

Hanna Piaskowska - Narracja feministyczna i wykorzystanie symboliki kobiet w dziełach audiowizualnych Arabfuturyzmu

Kinga Budzyńska - Ahoy, woman overboard! Herstory of women in piracy

Iwona Zakrzewska - Obraz kobiet w Szkicach z Indyj Marcina Czermińskiego

Dominik Nowakowski - Boginie Ariów – żeńskie bóstwa epoki wedyjskiej w wybranych hymnach Rygwedy

Karolina Góras - Od socjalistek do komunistek. Feminizm marksistowski w Egipcie

Paulina Brzozowska - Kobiecość i performowanie kobiecości – o aktorstwie w japońskim teatrze kabuki

Zuzanna Żak - Kobieta a język. Początki rozwoju feminatywów na podstawie działań emancypacyjnych i szkicu Cecylii Walewskiej Kobieta polska w nauce w opozycji do współczesnego funkcjonowania form żeńskich w polszczyźnie

Gabriela Mynarska - Antygona: w sferze niedookreślenia.