adres mailowy: redakcja.maska@gmail.com

adres do korespondencji:
Redakcja magazynu „MASKA"
ul. Grodzka 52, II p., pokój nr 102
31-044 Kraków

adres wydawcy:
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
ul. Grodzka 52, II p., pokój nr 102
31-044 Kraków
www.psc.uj.edu.pl

Strona w serwisie Facebook: www.facebook.com/MASKAredakcja