Zgodnie z wymogami MNiSW czasopismo "MASKA" publikuje pełną listę recenzentów artykułów w danym roku.