O "Masce" O "Masce"

Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy MASKA
(numer ISSN: 1898-5947)
 

Czasopismo naukowe powstałe przy Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, które zrzesza studentów oraz doktorantów szeroko rozumianych nauk kulturowych i społecznych, m.in. antropologii, socjologii, filozofii i orientalistyki.

MASKA ukazuje się co 3 miesiące w formie papierowej oraz na bieżąco w formie elektronicznej. Artykuły przyjmowane do czasopisma muszą być powiązane z tematem numeru (podanym każdorazowo z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem) i opatrzone recenzją pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Artykuły na stronę internetową przyjmowane są na bieżąco, nie muszą być opatrzone recenzją naukową, a ich tematyka dotyczyć powinna badań kulturowych i społecznych. O zamieszczeniu artykułów w czasopiśmie bądź na stronie zawsze decyduje Redakcja MASKI.

Od roku 2013 MASKA znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista B). Za publikację w MASCE można obecnie otrzymać 7 punktów.

 

Wszystkie teksty i materiały ilustracyjne (jeśli nie podano inaczej) udostępniane są w trybie otwartym z zachowaniem praw autorskich w użyciu niekomercyjnym.

Nabór tekstów do numeru XXXVII – "NUDA – MELANCHOLIA – PUSTKA"

Redakcja Magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego "MASKA" ma przyjemność ogłosić nabór artykułów do trzydziestego siódmego numeru, którego tematem przewodnim jest nuda, melancholia, pustka.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych zagadnień. Mamy nadzieję, że okaże się pomocna w wyborze tematu, pragniemy jednak podkreślić, iż nie jest ona wyczerpująca – jak zawsze zachęcamy do nadsyłania także własnych propozycji:

  • definicje nudy, melancholii, depresji, pustki
  • nuda, melancholia, pustka w filozofii
  • weltschmerz, nuda i melancholia w literaturze oraz sztuce
  • pustka w sztuce
  • stosunek do melancholii i nudy w historii
  • nuda i depresja jako zjawiska społeczne
  • poczucie pustki w religii

Termin nadsyłania artykułów upływa 31 grudnia 2017 r.

Artykuł powinien mieścić się w przedziale 20–35 tys. znaków ze spacjami, przypisami i bibliografią. Do tekstu prosimy dołączyć tytuł w języku angielskim oraz streszczenie i słowa kluczowe w językach polskim i angielskim. Ponadto prosimy o przesłanie opinii dotyczącej tekstu, napisanej przez specjalizującego się w danym temacie pracownika naukowego o stopniu przynajmniej doktora. Artykuły prosimy nadsyłać na adres redakcja.maska@gmail.com. Szczegółowe informacje i wymogi edytorskie można odnaleźć na stronie internetowej "Maski": http://www.maska.psc.uj.edu.pl/wyslij-tekst/wymogi-edytorskie

Przypominamy, że "Maska" znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW (lista B) i za każdy opublikowany artykuł można otrzymać 7 punktów do dorobku naukowego. Zachęcamy także do nadsyłania tekstów w języku angielskim.

 

Tematy kolejnych numerów:

38: "Tożsamość – Podmiotowość" – termin nadsyłania artykułów: do 31 stycznia 2018 roku, termin wydania numeru: 30 czerwca 2018

39: „Nieistniejące – Niedoszłe – Nienazwane” – termin nadsyłania artykułów: do 30 kwietnia 2018 roku, termin wydania numeru: 30 września 2018

Data opublikowania: 05.11.2017
Osoba publikująca: Piotr Waczyński

Najnowszy numer Najnowszy numer