O "Masce" O "Masce"

Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy MASKA
(numer ISSN: 1898-5947)
 

Czasopismo naukowe powstałe przy Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, które zrzesza studentów oraz doktorantów szeroko rozumianych nauk kulturowych i społecznych, m.in. antropologii, socjologii, filozofii i orientalistyki.

MASKA ukazuje się co 3 miesiące w formie papierowej oraz na bieżąco w formie elektronicznej. Artykuły przyjmowane do czasopisma muszą być powiązane z tematem numeru (podanym każdorazowo z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem) i opatrzone recenzją pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Artykuły na stronę internetową przyjmowane są na bieżąco, nie muszą być opatrzone recenzją naukową, a ich tematyka dotyczyć powinna badań kulturowych i społecznych. O zamieszczeniu artykułów w czasopiśmie bądź na stronie zawsze decyduje Redakcja MASKI.

Od roku 2013 MASKA znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista B). Za publikację w MASCE można obecnie otrzymać 7 punktów.

 

Wszystkie teksty i materiały ilustracyjne (jeśli nie podano inaczej) udostępniane są w trybie otwartym z zachowaniem praw autorskich w użyciu niekomercyjnym.

Nabór tekstów do numeru XXXIX – "Nieistniejące, niedoszłe, nienazwane"

Redakcja Magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego „Maska” ma przyjemność ogłosić nabór artykułów do numeru trzydziestego dziewiątego (3/2018), którego tematem przewodnim są nieistniejące, niedoszłe, nienazwane.

 

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych zagadnień. Mamy nadzieję, że okaże się pomocna w wyborze tematu, pragniemy jednak podkreślić, iż nie jest ona wyczerpująca — jak zawsze zachęcamy do nadsyłania także własnych propozycji:

 

 • nieukończone dzieła (literackie, plastyczne, architektoniczne)
 • bezimienni, nieokreśleni (niedookreśleni) bohaterowie i miejsca
 • zakończenia otwarte w literaturze i filmie
 • niezrealizowane idee polityczne i społeczne, utopie
 • anonimowość w społeczeństwie i mediach
 • grupy poza społeczeństwem, wykluczeni, niewidzialni
 • anonimowi świadkowie i aktorzy historii
 • strach przed nieznanym/nienazwanym
 • pustka, nieistnienie, niebyt w filozofii i religii
 • tabu, eufemizmy w języku
 • językowy obraz świata i jego granice

 

Termin nadsyłania artykułów upływa 30 kwietnia 2018 r.

 

Artykuł powinien mieścić się w przedziale 20–35 tys. znaków ze spacjami, przypisami i bibliografią. Do tekstu prosimy dołączyć tytuł w języku angielskim oraz streszczenie i słowa kluczowe w językach polskim i angielskim. Ponadto prosimy o przesłanie opinii dotyczącej tekstu, napisanej przez specjalizującego się w danym temacie pracownika naukowego o stopniu przynajmniej doktora. Ostateczną decyzję kwalifikującą tekst do druku podejmie kolegium redakcyjne, biorąc pod uwagę recenzje, oryginalność i naukowy charakter tekstu, poprawną budowę i kompozycję, prawidłową meto­dologię, obiektywność, język i styl tekstu oraz zgodność z tematem numeru i wymogami redakcyjnymi. Artykuły prosimy nadsyłać na adres redakcja.maska@gmail.com. Szczegółowe informacje i wymogi edytorskie można odnaleźć na stronie internetowej "Maski": http://www.maska.psc.uj.edu.pl/wyslij-tekst/wymogi-edytorskie

 

Przypominamy, że "Maska" znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSW (lista B) i za każdy opublikowany artykuł można otrzymać 7 punktów do dorobku naukowego. Zachęcamy także do nadsyłania tekstów w języku angielskim.

Najnowszy numer Najnowszy numer