O "Masce" O "Masce"

Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy MASKA
(numer ISSN: 1898-5947)
 

Czasopismo naukowe powstałe przy Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, które zrzesza studentów oraz doktorantów szeroko rozumianych nauk kulturowych i społecznych, m.in. antropologii, socjologii, filozofii i orientalistyki.

MASKA ukazuje się co 3 miesiące w formie papierowej oraz na bieżąco w formie elektronicznej. Artykuły przyjmowane do czasopisma muszą być powiązane z tematem numeru (podanym każdorazowo z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem) i opatrzone recenzją pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Artykuły na stronę internetową przyjmowane są na bieżąco, nie muszą być opatrzone recenzją naukową, a ich tematyka dotyczyć powinna badań kulturowych i społecznych. O zamieszczeniu artykułów w czasopiśmie bądź na stronie zawsze decyduje Redakcja MASKI.

Od roku 2013 MASKA znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista B). Za publikację w MASCE można obecnie otrzymać 7 punktów.

 

Wszystkie teksty i materiały ilustracyjne (jeśli nie podano inaczej) udostępniane są w trybie otwartym z zachowaniem praw autorskich w użyciu niekomercyjnym.

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej animal studies "In the name of..."

In the name of...  

International Interdisciplinary

Conference on Animal Studies

of BA, MA and PhD students

 Kraków, 25-26 October 2018

 

Organisational unit: Institute of  European Studies, Jagiellonian University in Kraków
Venue: Collegium Broscianum (Grodzka Street 52/54, Kraków)

We speak in the name of animals. We kill in the name of pleasure. We think in the name of animals. We subdue the earth in the name of gods. We make them suffer in the name of science. We fight in the name of animals. We abuse in the name of profit. Therefore, we organize a conference - to think, to discuss, to exchange.    

Suggested topics:

- representation of non-human animals in literature, film, music and art;

- the fight for non-human animal rights and other emancipation struggles

- vegetarianism/veganism – why, in the name of whom and what

- the construction of humanity and animality

- representation of non-human animals in law

- non-human animal lawsuit

- what do we put in the mouths of non-human animals?

- what it means to have a pet?

- capitalism - an enemy or an ally of vegetarianism/veganism

- non-human animals’ representation on the internet

- non-human animals - beasts or sweeties?

- which non-human animal should I call you to offend you?

Topics are just a suggestion, we encourage you to be creative! Deadline for submission of abstracts: 1st July 2018. Abstracts containing up to 1000 characters should be sent with affiliation to: inthenameof.animalstudies@gmail.com. The organizers reserve the right to select the applications. The information about the admission will be sent until 31st July 2018. The conference will be held in a barrier-free venue. We do not provide accommodation. There is no conference fee.  


Najnowszy numer Najnowszy numer