O "Masce" O "Masce"

Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy MASKA
(numer ISSN: 1898-5947)
 

Czasopismo naukowe powstałe przy Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, które zrzesza studentów oraz doktorantów szeroko rozumianych nauk kulturowych i społecznych, m.in. antropologii, socjologii, filozofii i orientalistyki.

MASKA ukazuje się co 3 miesiące w formie papierowej oraz na bieżąco w formie elektronicznej. Artykuły przyjmowane do czasopisma muszą być powiązane z tematem numeru (podanym każdorazowo z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem) i opatrzone recenzją pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Artykuły na stronę internetową przyjmowane są na bieżąco, nie muszą być opatrzone recenzją naukową, a ich tematyka dotyczyć powinna badań kulturowych i społecznych. O zamieszczeniu artykułów w czasopiśmie bądź na stronie zawsze decyduje Redakcja MASKI.

Od roku 2013 MASKA znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista B). Za publikację w MASCE można obecnie otrzymać 7 punktów.

 

Wszystkie teksty i materiały ilustracyjne (jeśli nie podano inaczej) udostępniane są w trybie otwartym z zachowaniem praw autorskich w użyciu niekomercyjnym.

 

NABÓR ZAKOŃCZONY

Redakcja Magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego "MASKA" ma przyjemność ogłosić nabór artykułów do pięćdziesiątego numeru pt. SZALEŃSTWO. Poniżej przedstawiamy listę przykładowych zagadnień. Mamy nadzieję, że okaże się pomocna w wyborze tematu, pragniemy jednak podkreślić, iż nie jest ona wyczerpująca – jak zawsze zachęcamy do nadsyłania także własnych propozycji:

• ewolucja definicji szaleństwa na przestrzeni czasu;

• szaleństwo a religia – przekleństwo czy błogosławieństwo?;

• szaleństwo w sztuce (film, literatura, teatr…);

• szaleństwo w popkulturze – portret bohatera;

• szaleństwo we współczesnym świecie;

• kim jest szaleniec? Ujęcie kulturowe;

• szaleństwo, obłęd, niezrozumienie – rozważania.

Termin nadsyłania artykułów upływa 1 GRUDNIA 2022 roku. Artykuł powinien mieścić się w przedziale 20–35 tys. znaków ze spacjami, przypisami i bibliografią. Do tekstu prosimy dołączyć tytuł w języku angielskim oraz streszczenie i słowa kluczowe w językach polskim i angielskim. Ponadto prosimy o przesłanie opinii dotyczącej tekstu, napisanej przez specjalizującego się w danym temacie pracownika naukowego o stopniu przynajmniej doktora. Artykuły prosimy nadsyłać na adres redakcja.maska@gmail.com.

Szczegółowe informacje i wymogi edytorskie można odnaleźć na stronie internetowej "Maski": http://www.maska.psc.uj.edu.pl/wyslij.../wymogi-edytorskie. Artykuły w sposób rażący niezgodne z wytycznymi edytorskimi nie będą brane pod uwagę.

W ramach numeru przewidujemy również sekcję VARIA, w której zamieszczone zostaną teksty niezwiązane z tematem wiodącym

Najnowszy numer Najnowszy numer

Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy "Maska"

Adres
Grodzka 52, II p., sala 102
31-044 Kraków