LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2012

dr Edmund Baka, UJ
dr Katarzyna Barańska, UJ
dr Grażyna Bąkowska-Czerner, UJ
dr hab. Dariusz Brodka, prof. UJ
dr hab. Jarosław Bodzek, UJ
dr hab. Bartłomiej Dobroczyński, UJ
dr Joanna Grela, UJ
prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź, UŚ
dr hab. Marek Krajewski, prof. UAM
dr Iwona Kurz, UW
prof. dr hab. Janina Labocha, UJ
prof. dr hab. Anna Łebkowska, UJ
dr Andrzej Mrozek, UJ
prof. dr hab. Józef Olejniczak, UŚ
dr hab. Katarzyna Pachniak, prof. UW
dr Mikołaj Pawlak, UW
dr Jakub Petri, UJ
dr Bożena Prochwicz-Studnicka, UJ
dr Wojciech Rusinek, UŚ
dr Małgorzata Szupejko, PAN
prof. zw. dr hab. Joanna Ślósarska, UŁ
dr Agata Świerzowska, UJ