LISTA RECENZENTÓW W ROKU 2014

dr Edmund Baka, UJ
dr hab. Piotr Balcerowicz, prof. UW
dr hab. Janusz Barański, UJ
dr hab. Jerzy Bartkowski, UW
dr Hubert Bilewicz, UG
dr Piotr Bogalecki, UŚ
dr hab. Dariusz Brodka, prof. UJ
dr Magdalena Budzyńska, UMCS
dr Paweł Bukowiec, UJ
prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel, UJ
dr Bogumiła Celer, Książnica Pedagogiczna w Kaliszu
dr Franciszek Czech, UJ
dr Marcin Dolecki, PAN
prof. dr hab. Aleksander Fiut, UJ
dr Paulina Forma, UJK
dr Łukasz Gacek, UJ
dr Joanna Grela, UJ
dr Renata Hryciuk, UW
dr Marcin Jarząbek, UJ
dr hab. Artur Jocz, UAM
dr hab. Zbigniew Kadłubek, prof. UŚ
dr Wojciech Klimczyk, UJ
dr Mateusz Kłagisz, UJ
dr Maria Kobielska, UJ
prof. dr hab. Hanna Komorowska, UW
dr Agnieszka Kowalska, UJ
dr. hab. Krzysztof Kozłowski, prof. UAM
prof. dr hab. Piotr Krasny, UJ
prof. dr hab. Marta Kudelska, UJ
dr hab. Sławomir Kufel, UZ
dr Magdalena Kunińska, UJ
dr Iwona Kurz, UW
dr Robert Kusek, UJ
dr hab. Oleg Leszczak, prof. UJK
prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski, UW
dr Wojciech Lipiński, UW
dr Edyta Lorek-Jezińska, UMK
prof. dr hab. Eugenia Łoch, UMCS
prof. dr hab. Adam Łukaszewicz, UW
dr Tomasz Majkowski, UJ
dr hab. Anna Malewska-Szałygin, prof. UW
dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UAM
dr hab. Maria Maślanka-Soro, prof. UJ
dr Stanisław Meyer, UJ
prof. dr hab. Danuta Minta-Tworzowska, UAM
prof. dr hab. Jan Miodek UWr
dr hab. Piotr Mróz, UJ
dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. UMCS
dr Anna Niedźwiedź, UJ
dr hab. Marek Nowak, UJ
dr hab. Wojciech Olszewski, prof. UMK
dr hab. Michał Ostrowicki, UJ
dr hab. Krystyna Pietrzyka-Bohosiewicz, prof. UJ
dr hab. Olga Płaszczewska, UJ
dr hab. Artur Przybysławski, UJ
dr hab. Małgorzata Radkiewicz, UJ
dr Maciej Rak, UJ
prof. dr hab. Dominika Ramus, UW
dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, UJ
prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski, UW
dr Wojciech Ryczek, UJ
dr hab. Dorota Samborska-Kukuć, prof. UŁ
dr hab. Roman Sapeńko, UZ
prof. dr hab. Tomasz Schramm, UAM
dr Karolina Sidowska, UŁ
dr hab. Sławomir Sikora, UW
dr hab. Magdalena Siwiec, UJ
dr hab. Dorota Skotarczak, prof. UAM
prof. dr hab. Grażyna Stachówna, UJ
dr Justyna Straczuk, PAN
dr Hubert Stys, WSB w Toruniu
dr Katarzyna Sujkowska-Sobicz, UŚ
dr hab. Jerzy Szyłak, prof. UG
prof. dr hab. Beata Szymańska, UJ
dr hab. Marek Szymański, UMCS
dr hab. Konrad Tatarowski, prof. UŁ
dr Paulina Tendera, UJ
dr hab. Paweł Tański, UMK
dr hab. Łukasz Tischner, UJ
dr Marek Tracz, UJ
dr hab. Anna Trojanowska, PAN
dr Izabela Will, UW
dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ
dr hab. Andrzej Zawadzki, UJ
dr Andrzej Zieliński, UJ
dr Jarosław Źrałka, UJ