O "Masce" O "Masce"

Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy MASKA
(numer ISSN: 1898-5947)
 

Czasopismo naukowe powstałe przy Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, które zrzesza studentów oraz doktorantów szeroko rozumianych nauk kulturowych i społecznych, m.in. antropologii, socjologii, filozofii i orientalistyki.

MASKA ukazuje się co 3 miesiące w formie papierowej oraz na bieżąco w formie elektronicznej. Artykuły przyjmowane do czasopisma muszą być powiązane z tematem numeru (podanym każdorazowo z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem) i opatrzone recenzją pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora. Artykuły na stronę internetową przyjmowane są na bieżąco, nie muszą być opatrzone recenzją naukową, a ich tematyka dotyczyć powinna badań kulturowych i społecznych. O zamieszczeniu artykułów w czasopiśmie bądź na stronie zawsze decyduje Redakcja MASKI.

Od roku 2013 MASKA znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Lista B). Za publikację w MASCE można obecnie otrzymać 7 punktów.

 

Wszystkie teksty i materiały ilustracyjne (jeśli nie podano inaczej) udostępniane są w trybie otwartym z zachowaniem praw autorskich w użyciu niekomercyjnym.

 

CFP: MAGIA

Redakcja Magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego "MASKA" ma przyjemność ogłosić nabór artykułów do czterdziestego dziewiątego numeru pt. MAGIA. Temat numeru nawiązuje do niedawnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Magia i Czarostwo w Kulturach Świata” zorganizowanej przez Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ. Prelegentów konferencji serdecznie zachęcamy do nadesłania swoich tekstów! Tym samym informujemy, że prelegenci będą mieli pierwszeństwo do publikacji swoich artykułów w 49 numerze MASKI.
W zależności od nadesłanych tekstów, MAGIA może zostać rozbita na dwa tomy.

Poniżej przedstawiamy listę przykładowych zagadnień. Mamy nadzieję, że okaże się pomocna w wyborze tematu, pragniemy jednak podkreślić, iż nie jest ona wyczerpująca – jak zawsze zachęcamy do nadsyłania także własnych propozycji:
• magia i czary w religiach świata;
• praktyki magiczne w Nowych Ruchach Religijnych;
• magia a filozofia Wschodu i Zachodu;
• magia i czarostwo w tradycjach ludowych;
• magia w popkulturze (kino, literatura, teatr etc.);
• wiedźmy, wróżki, czarownice i inne postacie praktykujące magię w kulturach świata;
• systemy astrologiczne i dywinacyjne w cywilizacjach świata;
• magia w medycynie naturalnej/niekonwencjonalnej/holistycznej;
• magia słowa, magia imienia;
• magia w świetle badań kognitywnych.

Termin nadsyłania artykułów upływa 25 lipca 2022 roku. Artykuł powinien mieścić się w przedziale 20–35 tys. znaków ze spacjami, przypisami i bibliografią. Do tekstu prosimy dołączyć tytuł w języku angielskim oraz streszczenie i słowa kluczowe w językach polskim i angielskim. Ponadto prosimy o przesłanie opinii dotyczącej tekstu, napisanej przez specjalizującego się w danym temacie pracownika naukowego o stopniu przynajmniej doktora.

Artykuły prosimy nadsyłać na adres redakcja.maska@gmail.com. Szczegółowe informacje i wymogi edytorskie można odnaleźć na stronie internetowej "Maski": http://www.maska.psc.uj.edu.pl/wyslij.../wymogi-edytorskie.
Artykuły w sposób rażący niezgodne z wytycznymi edytorskimi nie będą brane pod uwagę.

W ramach numeru przewidujemy również sekcję varia, w której zamieszczone zostaną teksty niezwiązane z tematem wiodącym.

Najnowszy numer Najnowszy numer