Tematy najbliższych numerów "Maski"

Zachęcamy do zapoznania się z planowanymi tematami kolejnych numerów magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego „MASKA":

 

- "Wzrok - Spojrzenie - Perspektywa" (numer 43) - termin nadsyłania artykułów: do 31 lipca 2019 roku

 

Przypominamy, że teksty powinny mieścić się w przedziale 20-35 tys. znaków (min. pół arkusza wydawniczego, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5) i być opatrzone opinią pracownika naukowego o stopniu przynajmniej doktora.

Do numeru 43 przyjmujemy teksty w języku polskim oraz angielskim (teksty w języku angielskim mogą być opatrzone opinią w języku polskim).

Przed wysłaniem proszę zapoznać się również z pozostałymi wskazówkami i wymogami edytorskimi.

Teksty i ewentualne pytania prosimy przysyłać na adres redakcji: redakcja.maska@gmail.com.