Numer VII: Transkulturowa estetyka afrykańska

Zawartość numeru:

Pobierz numer

Błażej Popławski
Muzeum sztuki afrykańskiej
Rafał Kur
Kto, gdzie, jak, kiedy, skąd i dlaczego zaczął badać estetykę Afryki?
Karolina Marcinkowska
Inspiracje estetyką afrykańskich miast: „urban art" – źródła i specyfika
Katarzyna Zwolak 
Ciało jako konstrukt kulturowy. Estetyka ciała w Afryce na przykładzie skaryfi kacji 
Kaja Klimek
Od highlife'u do afrobeatu. Fela Anikulapo Kuti i współczesne oblicze muzyki afrykańskiej
Aleksander Smardz
Afro–karaibska kultura Rastafari. Między afi rmatywną transkulturacją
a symbolicznym gwałtem
Renata Díaz-Szmidt
W poszukiwaniu ‘mozambickości' – hybrydyzacja i transkulturowość
w postkolonialnej literaturze Mozambiku
Aleksandra Gutowska
Motyw tajnych stowarzyszeń i władzy w twórczości filmowej wybranych
reżyserów Afryki Zachodniej: studium dwóch przypadków