Numer XIX: Miasto – tożsamość – wspólnota

Zawartość numeru:

Pobierz numer

 

Łukasz Byrski
Miasto i przestrzeń miejska w niealfabetycznych systemach pisma

Anna Magdalena Wołek
Justyniana Prima w relacji Prokopiusza z Cezarei

Witold Dąbrowski
Dwie utopie – porównanie koncepcji idealnego państwa filozofów Platona i rewolucyjnego światopoglądu surrealistów

Piotr Waczyński
Elfickie miasta w twórczości Tolkiena

Anna Zawada
Sztuka miejska w przestrzeni publicznej jako głos oporu

Magdalena Zawada
Widzialne marginesy w Niewidzialnym Mieście

Marta Raczyńska
Przywoływanie miasta. Szkic z antropologii przestrzeni na przykładzie pałuckiej Gąsawy

Michał Misiarczyk
Tożsamość małych miast wyśmiana w polszczyźnie analiza z punktu widzenia socjologii miasta i języka

Marta Błaszkowska
Teatr lata w Mieście Lodu i gigantyczny księżycowy kompostownik. Obrazy ogrodów w Lodzie Jacka Dukaja i Klubie Księżycowego Ogrodnictwa Molly Brown

Dorota Bełtkiewicz
Legenda miejska a rozwój tożsamości lokalnej dziecka

Anna Kuchta
„W obcym tłumie, w obcym miejscu" – żydowska tożsamość kulturowa w sytuacji granicznej na wybranych przykładach literatury faktu

Łukasz Wróblewski
Podmioty wzrokożerne i podmiotoprzedmioty w późnej twórczości Alexa Grossa